NL03-4238885, "Elrond"

Superzoon van het stamkoppel "De Big Boom" x "Evita". Broer van o.a. "Leonardo", "Renske", "Het Strikje 729", "Aphrodite", "Cassandra" en "De 600". In de loop van 2006 werd hij helaas ziek en in de herfst van 2006 kon het jammer genoeg niet meer. Omdat hij in 2007 niet meer kon worden gekoppeld aan "Tinkelbel" werd zijn broer "Leonardo" op haar gezet. En wat daar van gekomen is, is bekend.

Vader en grootvader van:

 
   
   
   
   

NL06-4281732, "Ajax" NL05-1857163, "Minerva" NL06-4281733, "Athena"
5e Frankfurt a.d. Oder 135 d. (66e Prov. 769 d.) . moeder van SK15-0104-1123, "Dochter Minerva": 22e Blois 1.267 d. (188e NPO 5.237 d.)
36e Zutphen 8.328 d. (94e Prov. 23.058 d.) 1e Prov. Asduif Oud OZ Bratislava 2016 41e Zutphen 8.328 d. (104e Prov. 23.058 d.)
42e Pithiviers 1.872 d. (1e - 99 d./273e NPO 8.498 d.) 6e Nat. Asduif Vitesse Cat. A 2016 Slowakije 51e Morlincourt 1.670 d. (64e Nat. 2.981 d.)
45e Blois 1.267 d. (324e Prov. 5.237 d.) 3e - 2.355 d. 54e Franfurt a.d. Oder 769 d. (260e Nat. 2.827 d.)
48e Pommeroeul 4.099 d. (199e Prov. 19.682 d.) 5e - 3.686 d. 97e Pommeroeul 4.099 d. (356e Prov. 19.682 d.)
68e Pommeroeul 3.706 d. (256e Prov. 17.596 d.) 5e - 3.628 d. 100e Blois 1.263 d. (699e NPO 5.656 d.)
70e Menen 1.848 d. (360e Prov. 15.580 d.) 7e - 4.286 d. 103e Pommeroeul 3.706 d. (398e Prov. 17.578 d.)
85e Orléans 1.568 d. (318e NPO 6.469 d.) 7e - 3.065 d. 117e Strombeek 2.403 d. (669e NPO 22.152 d.)
106e Wijchen 3.248 d. (493e Prov. 30.501 d.) 11e - 3.673 d. 126e Ablis 2.186 d. (403e NPO 9.324 d.)
115e Blois 1.263 d. (746e NPO 5.656 d.) 11e - 3664 d. 188e Duffel 2.560 d. (640e Prov 11.692 d.)
116e St. Quentin 2.870 d. (358e NPO 13.472 d.) 15e - 3752 d. 204e St. Quentin 2.642 d. (1291e Prov. 12.155 d.)
137e Lessines 3.044 d. (828e NPO 28.355 d.) 21e - 3.977 d. 282e Orléans 2.096 d. (1349e NPO 8.991 d.)
144e Orléans 2.096 d. (652e NPO 8.991 d.) 21e - 3.516 d. 292e Pithiviers 1.872 d. (1161e NPO 8.498 d.)
6e Duifkampioen Eendaagse Fond p.v. De Koerier '08 . moeder van SK13-0104-489, "Dochter Minerva": 352e Offenburg 2.053 d. (1128e NPO 9.371 d.)
6e Duifkampioen Midfond p.v. De Koerier '08 1e - 1.423 d. 356e Chantilly 5.039 d. (904e NPO 13.247 d.)
11e Asduif Oud ACG 6 '08 5e - 2.997 d. 3e Duifkampioen Eendaagse Fond p.v. De Koerier '08
13e Duifkampioen Eendaagse F.F. F. Club Oost '08 5e - 1.399 d. 12e Duifkampioen Eendaagse F.F. F. Club Oost '08
. vader van NL10-1030023, "Sylvia" 8e - 1.064 d. . moeder van NL12-1000843, "Cleopatra":
3e Maaseik 1.210 d. (1e - 197 d./16e Prov. 11.427 d.) 15e - 3.810 d. 2e St.Quentin 3.182 d. (7e NPO 12.155 d.)
4e Hasselt 1.563 d. (1e - 228 d./14e Prov 14.706 d.) 16e - 1.749 d. 6e Nijvel 2.460 d. (118e Prov. 19.092 d.)
54e De Meern 6.789 d. (119e Prov. 11.554 d.) 36e - 4.286 d. 30e Hapert 4.585 d. (84e Prov. 19.592 d.)
56e Den Bosch 1.690 d. (328e Prov. 16.760 d.) . moeder van SK15-0104-1192: 60e Duffel 2.824 d. (310e Prov. 11.361 d.)
71e Pithiviers 1.449 d. (334e NPO 6.511 d.) 1e - 2.478 d. 86e Menen 4.287 d. (386e Prov. 17.869 d.)
. vader van NL12-1000904, "Damocles": . moeder van SK12-0104-1790: 91e Lommel 2.750 d. (470e Prov. 21.727 d.)
1e Quievrain 271 d. (12e - 5.151 d./53e Prov. 13.473 d.) 2e - 1.451 d. . moeder van NL11-1106998, "De 998":
5e Varsseveld 196 d. (22e sProv. 447 d.) 6e - 4.075 d. 9e St.Truiden 2.108 d. (2e - 239 d./300e Prov. 21.897 d.)
10e Auby lez Douai 2.800 d. (51e Prov. 12.133 d.) 7e - 2.637 d. 38e Pommeroeul 1.879 d. (221e Prov. 18.573 d.)
12e Zutphen 131 d. (21e sProv. 320 d.) 7e - 1.014 d. 39e Maaseik 1.884 d. (517e Prov. 15.139 d.)
12e Tongeren 122 d. (96e Prov. 1.258 d. ) . moeder van SK16-0104-306, "Dochter Minerva": 41e Hasselt 1.563 d. (358e Prov. 14.366 d.)
13e Tongeren 1.055 d. (57e Prov. 8.942 d.) 1e - 3.735 d. 64e St. Quentin 2.309 d. (169e NPO 7.722 d.)
26e Weert 356 d. (368e Prov. 1.200 d.) . moeder van SK14-0104-110, "Dochter Minerva": 103e Boxtel 2.392 d. (378e Prov. 21.211 d.)
36e Tongeren 1.227 d. (243e Prov. 11.306 d.) 1e - 3.752 d. (181 km) 105e Den Bosch 2.550 d. (623e Prov. 20.148 d.)
38e St.Quentin 2.189 d. (179e Prov. 9.414 d.) 2e - 3.686 d. (158 km) . moeder van NL12-1000993, "Nelson":
48e Duffel 2.824 d. (241e Prov. 11.361 d.) 3e - 2.484 d. (375 km) 10e St.Quentin 3.182 d. (42e NPO 12.155 d.)
54e Gennep 2.356 d. (299e Prov. 20.158 d.) 15e - 2.478 d. (348 km) 17e Orléans 1.049 d. (114e NPO 4.502 d.)
62e St.Quentin 3.000 d. (352e Prov. 13.652 d.) 19e - 3.628 d. (375 km) 95e Tongeren 1.227 d. (646e Prov. 11.306 d.)
73e St.Quentin 1.850 d. (261e Prov. 7.712 d.) 19e - 1.389 d. (123 km) 99e St.Truiden 1.271 d. (345e Prov. 9.083 d.)
71e Menen 2.048 d. (594e Prov. 17.869 d.) 19e - 1.340 d. (205 km) . moeder van NL09-4210176, "Poseidon":
87e Tongeren 2.558 d. (440e Prov. 21.266 d.) . moeder van SK12-0104-762, "Dochter Minerva": 21e Sens 1.774 d. (71e Intern. 16.018 d.)
5e Asduif Midfond ccg De Wâlden 2013 2e - 2.754 d. (205 km) 29e Pommeroeul 3.742 d. (47e Prov. 17.536 d.)
6e Asduif Oud Snelheid ACG 6 2013 2e - 2.637 d. (348 km) 40e Blois 251 d. (155e NPO 1.112 d.)
52e Nat. Asduif Oud WHZB 2013 2e - 2.181 d. (348 km) 94e Sezanne 3.158 d. (260e NPO 8.822 d.)
99e Nat. Doffer WHZB 2013 9e - 2.701 d. (348 km) . grootmoeder van NL12-1701629, "Picasso":
. vader van NL12-1000903, "Michelle" 10e - 2.679 d. (348 km) 20. overall acebird World Ace Challenge Texas USA
4e St.Quentin 3.182 d. (9e NPO 12.155 d.) . moeder van NL09-1650491, "Achilles", nazaten winnen: - nazaten winnen meer dan $ 150.000,- in OLR
12e Tongeren 1.227 d. (139e Prov. 11.306 d.) 1e Fontenay 2.130 d. (1e Nat. 11.157 d.) S2 - nazaten winnen in Hoosier Classic 2018: 5e, 12e, 15e
21e St.Truiden 4.661 d. (57e Prov. 20.439 d.) 1e Pithiviers 3.890 d. (2e Prov. 5.717 d.) . grootmoeder van "First Love":
22e Gennep 1.708 d. (615e Prov. 14.521 d.) 1e Zevenbergen 932 d. 1e Asduif Grand Averages Allflight S-Africa 2012
28e Gennep 4.804 d. (79e Prov. 20.158 d.) 1e Meer 931 d. . moeder van Wutaishan Semi Finale 1e
48e Quievrain 2.528 d. (285e Prov. 20.438 d.) 1e Peronne 211 d. Internationale duif 14/2249 duiven.
2e Asduif Jong p.v. De Koerier 2012 2e NPO Chateauroux 587 d. (32e Prov. 2.217 d.) . grootmoeder van NL12-4704765:
. vader van NL10-1030078, "Sauerland King": 2e Zevenbergen 438 d. 1e Orléans 756 d. (3e NPO 4.658 d.)
1e Forchheim 264 d. ( Sauerland-Derby End Race) 3e NPO Fontenay 649 d. 20e Prov. 2.265 d.) 3e Pommeroeul 230 d.
(wint € 2800,00) 6e NPO Chateauroux 1.141 d. (18e Prov. 4.067 d.) 4e Isnes 1.964 d.
1e op trainingsvlucht Sauerland-Derby (9 min. vooruit) 3e Nat. Asduif Eendaagse Fond 2018 NPO 25e Hapert 3.049 d.
. vader van NL09-1592001, "De Super Ajax": . moeder van de NL07-1184343: 26e St.Truiden 2.491 d.
4e Wroclaw 440 d. (Int. German Open End Race) 1e St. Quentin 142 d. (2e - 1.048 d.) . grootmoeder van NL13-1662823, "Kim":
23e Bautzen 558 d. (Int. German Open Hot Spot Race) 4e Strepy/Thieu 122 d. (12e - 967 d.) 34e Finale Belgian Master 2013
52e Biloslawiec 513 d. (Int. German Open Hot Spot Race) 48e Pommeroeul 1.322 d. . grootmoeder van NL13-1662822:
. grootvader van NL13-1581415. "Powerplay": 59e Signy-Signetz 619 d. 5e Hapert 2.091 d.
1e Weert 156 d. (9e Prov. 1.200 d.) 75e Pommeroeul 1.131 d. 19e Tessenderloo 1.825 d.
4e Issoudun 640 d. (32e NPO 3.319 d.) 81e Boxtel 1.245 d. . grootmoeder van BG2013- 05608:
5e Quievrain 1.648 d. (61e Prov. 12.027 d.) 83e La Ferté Surjouarre 852 d. 6e AS Golden Pigeon Final Race 2013
6e Chateauroux 969 d. (23e NPO 4.924 d.) . moeder van de NL08-2024566: (413 km 27/07/2013 Greece)
9e Sens 1.816 d. (26e NPO 8.211 d.) 1e Ablis 802 d. (52e NPO 11.945 d.) . grootmoeder van BG2013- 05619:
10e Deurne 4.744 d. (27e Prov. 21.116 d.) 5e Sezanne 653 d. (2e - 68 d./64e NPO 8.822 d.) 6e Final Race Balkanic Fair Play One Loft Race 2013
16e Souppes-sur-Loing 1.416 d. (42e NPO 6.886 d.) 7e Isnes 1.023 d. (500 km 15/09/2013 Romania)
18e Argenton 199 d. (108e NPO 763 d.) . moeder van de NL09-1650485: . grootmoeder van BG2014-12240:
23e Hapert 5.056 d. (55e Prov. 18.114 d.) 4e Sezanne 653 d. (1e - 68 d./62e NPO 8.822 d.) 9e Final Race WSPOLNY Golebnik Derby 2014
20e Blois 464 d. (44e NPO 738 d.) . moeder van NL11-1106941, "Medusa": (450 km 07/09/2014 Poland)
30e Gien 1.259 d. (168e NPO 6.022 d.) 3e Berlijn 37 d. (16e Nat. 1.115 d.) . grootmoeder NL13-1650046, "Mila", nazaten winnen:
49e Weert 4.382 d. (158e Prov. 20.388 d.) 45e St.Truiden 2.108 d. (660e Prov. 21.898 d.) 1e Asse-Zellik 1.696 d.
54e Heusden-Z. 1.921 d. (229e - 12.603 d.) 90e Pommeroeul 1.879 d. (599e Prov. 18.593 d.) 1e St. Job 753 d.
57e Pommeroeul 3.899 d. (186e Prov. 14.502 d.) 90e Bourges 1.228 d. (134e NPO 2.519 d.) 1e Breda 560 d. (6e - 2.011 d.)
62e Châlons en Ch. 730 d. (252e NPO 4.296 d.) . grootmoeder van SK19-0104-266: 2e Blois 772 d. (7e NPO 4.863 d.)
68eWeert 2.603 d. (166e Prov. 11.513 d.) 1e- 3.212 d. (273 km) 4e Duffel 4.422 d.
81e Pommeroeiul 1.567 d. (169e Prov. 6.213 d.) 1e - 1.197 d. (215 km) 5e Bourges 1.536 d.
82e Sittard 4.747 d. (234e Prov. 21.493 d.) 1e - 781 d. (350 km) 6e Bourges 691 d. (20e NPO 2.565 d.)
84e Laon 1.416 d. (426e Prov. 7.330 d.) 4e - 3.365 d. (184 km) 6e NPO Bourges 2.565 d.
85e Vervins 1.446 d. (682e Prov. 11.169 d.) 13e - 3.617 d. (162 km) 7e Meer 2.786 d.
85e Zutphen 2.784 d. (361e Prov. 8.105 d.) 1e Nat. Asduif Jong Cat. F 2019 Slowakije 13e Peronne 759 d.
86e Sens 1.905 d. (236e Int. 8.725 d. Z4) . grootmoeder van SK13-0104-499: 15e Chateauroux 561 d. (61e NPO 2.121 d.)
3e Nationale Asdoffer WHZB/TBOTB 2016 2e - 548 d. (717 km) 16e Chateauroux 561 d.
1e Semi Prov. Asduif Oud Samenspel De Eenheid 2016 3e - 4.515 d. (755 km) 17e Chateaudun 710 d.
1e Reg. Asduif Oud rayon De Wâlden 2016 3e - 202 d. (755 km) 19e Chateaudun 912 d.
3e Semi Prov. Asduif Generaal Lang Oud Samenspel C 2015 4e - 623 d. (557 km) 19e Chateaudun 912 d. (48e NPO 3.493 d.)
4e Semi Prov. Asduif Generaal Kort Samenspel C 2016 8e - 1.749 d. (547 km) 19e Isnes 1.434 d.
5e Semi Prov. Asduif Eendaagse Fond Samenspel C 2015 8e - 663 d. (755 km) 25e Breda 3.906 d.
4e Semi Prov. Asduif Generaal Lang Samenspel C 2016 12e - 1.758 d. (369 km) 25e Issoudun 548 d.
5e Prov. Asduif Eendaagse Fond FFC 2015 30e - 2.235 d. (521 km) 26e Peronne 759 d.
11e Prov. Asduif Generaal Lang 2015 36e - 3.996 d. (547 km) 31e Bourges 780 d.
14e Prov. Asduif Generaal Lang 2016 43e - 4.875 d. (755 km) 35e Chateaudun 795 d.
15e Nat. Asduif Eendaagse Fondspiegel 2014-2016 2e Nat. Olympiade Duif Cat. C 2017 Brussel 35e Meaux 770 d.
15e Prov. Asduif Eendaagse Fond 2015 . grootmoeder van SK13-0104-427: 36e Hapert 1.923 d.
54e Nat. Asduif Eendaagse Fondspiegel 2014-2015 1e - 8.276 d. (557 km) 46e Quievrain 3.866 d.
90e Nat. Asdoffer Oud (> 3.500 km) WHZB/TBOTB 2015 1e - 3.064 d. (348 km) 48e Quievrain 4.866 d.
93e Beste Nat. Fondduif Pipa Rankings 2015 3e - 2.860 d. (348 km) 54e Laon 888 d.
. grootvader van NL12-1701629, "Picasso": 5e - 1.497 d. (159 km) 56e Geel 1.635 d.
20. overall acebird World Ace Challenge Texas USA 9e - 6.270 d. (547 km) . overgrootmoeder 250-DAN 14-2507:
- nazaten winnen meer dan $ 100.000,- in 4 jaar 11e - 5.380 d. (521 km) 2e Prov. Elmshorn 3.103 d.
- nazaten winnen in Hoosier Classic 2018: 5e, 12e, 15e 13e - 2.478 d. (348 km) 2e Prov. Altona 1.959 d.
. grootvader van "First Love": 21e - 3.988 d. (322 km)  
1e Asduif Grand Averages Allflight S-Africa 2012 . grootmoeder van SK12-0104-757:  
. moeder van Wutaishan Semi Finale 1e 3e - 2.637 d.  
Internationale duif 14/2249 duiven. 4e - 4.075 d.  
. grootvader van 08719-DV11-286, "Sauerland Prinzess": 7e - 1.451 d.  
2e Asduif Sauerland Derby 2011 7e - 1.145 d.  
. grootvader van NL16-1004314, "De 314": 8e - 1.114 d.  
3e Gennep 2.771 d. (10e Prov. 21.289 d.) 16e - 1.204 b.  
4e Quievrain 2.634 d. (37e Prov. 21.265 d.) 17e - 2.679 d.  
4e Deventer 1.505 d. (7e Prov. 3.955 d.) 27e - 3.004 d.  
46e Deurne 2.330 d. (205e Prov. 12.469 d.) 1e Prov. Asduif Jaarlingen OZ Bratislava 2013  
51e Weert 1.133 d. (193e Prov. 10.292 d.) . grootmoeder van SK15-0104-1139:  
92e Weert 4.624 d. (260e Prov. 21.740 d.) 1e - 2.235 d. (521 km)  
11e Asduif Vitesse samenspel C 2017 1e - 1.142 d. (375 km)  
. grootvader van NL13-1581449, "Darius": 1e - 1.016 d. (348 km)  
11e Argenton 199 d. (72e NPO 763 d.) 3e - 4.286 d. (205 km)  
13e Laon 2.372 d. (59e Prov. 10.548 d.) 17e - 3.686 d. (159 km)  
58e Gien 1.030 d. (148e Int. 5.682 d. Z4) 23e - 3.478 d. (348 km)  
58e Gien 1.259 d. (267e NPO 6.022 d.) 28e - 2.713 d. (348 km)  
60e Weert 2.603 d. (150e Prov. 11.513 d.) 28e - 2.355 d. (348 km)  
80e Menen 3.568 d. (296e Prov. 16.968 d.) 34e - 3.696 d. (547 km)  
86e Souppes-sur-Loing 1.416 d. (268e NPO 6.892 d.) 35e - 3.977 d. (348 km)  
90e Chateauroux 1.841 d. (161e NPO 2.809 d.) 1e Prov. Asduif Oud OZ Bratislava 2017  
6e Asduif Eendaagse Fond FFC 2015 15e Prov. Asduif Oud Jaarlingen Bratislava 2016  
8e Asduif Oud rayon De Wâlden 2014 . grootmoeder van SK15-0104-1194:  
10e Asduif Eendaagse Fond Samenspel C 2015 5e - 4.286 d.  
21e Nat. Asduif Eendaagse Fondspiegel 2014-2016 6e - 3.065 d.  
45e Nat. Asduif Eendaagse Fondspiegel 2014-2015 8e - 3673 d.  
99e Nat. Asdoffer Oud (> 3.500 km) WHZB/TBOTB 2015 33e - 4.022 d.  
. grootvader NL12-1000862, "Blue 62": 38e - 4.010 d.  
2e Varsseveld 109 d. (20e sProv. 447 d.) 4e Prov. Asduif Jaarlngen OZ Bratislava 2016  
16e Menen 4.287 d. (133e Prov. 17.689 d.) . grootmoeder van SK15-0104-1103:
31e Zutphen 1.804 d. (38e Prov. 2.600 d.) 1e - 3.686 d.  
33e Tongeren 291 d. (104e Prov. 1.258 d.) 15e - 3.752 d.
37e Meer 3.616 d. (350e Prov. 15.545 d.) 24e - 3.064 d.  
38e Weert 356 d. (97e Prov. 1.200 d.) 11e Prov. Asduif Jaarlingen OZ Bratislava 2016  
41e Quievrain 2.917 d. (97e Prov. 5.151 d.) . grootmoeder van SK16-0104-263:  
54e Gennep 4.861 d. (131e Prov. 8561 d.) 1e Prov. Asduif Jaarlingen OZ Bratislava 2017
64e Gennep 2.356 d. (359e Prov. 20.158 d.) . grootmoeder van NL13-1581446, "Wtpen 446":  
74e Zutphen 1.465 d. (249e Prov. 4.299 d.) 4e Argenton 199 d. (45e NPO 763 d.)  
80e St.Quentin 1.850 d. (280e Prov. 7.712 d.) 6e Argenton 102 d. (60e Prov. 581 d.)  
97e Pommeroeul 1.567 d. (204e Prov. 6.213 d.) 7e Limoges 107 d. (98e NPO 1.383 d.)
. grootvader van NL12-1000930, "De 930": 8e Perigueux 189 (63e Int. 1.170 d. Z4)
14e St.Quentin 3.000 d. (146e Prov. 13.652 d.) 48e Chateauroux 1.841 d. (84e NPO 2.809 d.)  
22e Gennep 2.356 d. (110e Prov. 20.158 d.) 83e Gennep 1.162 d.  
61e Duiven 2.651 d. (224e Prov. 10.031 d.) . overgrootmoeder van SK18-0104-876:  
74e Souppes-sur-Loing 1.416 d. (218e NPO 6.886 d.) 1e - 3.851 d.  
97e St.Quentin 2.187 d. (405e Prov. 9.414 d.) 26e - 3.544 d.  
98e Pommeroeul 1.567 d. (205e Prov. 6.213 d.) . overgrootmoeder van SK14-0104-37:  
. overgrootvader van NL18-1394404, "De 404": 2e - 4.286 d.  
3e Chimay 2.265 d. (10e Prov. 17.265 d.) 3e - 3.673 d.  
62e Chimay 2.918 d. (180e Prov. 13.868 d.) 9e - 2.484 d.  
83e Auxerre 873 d. (205e NU 4.156 d. Z4) 23e - 3.752 d.  
95e Deventer 2.104 d. 25e - 4.022 d.  
95e Quievrain 1.963 d. (596e Nat. 20.019 d. S4) .  
. overgrootvader van NL14-1394978, "Blue Princess": .  
1e Gien 1.046 d. (4e NPO 6.022 d.) .  
2e Souppes-sur-Loing 1.103 d. (8e NPO 6.886 d.) .  
9e Sens 3.106 d. (13e NPO 8.211 d.) . .
1e Nat. Asduif Eendaagse Fond WHZB/TBOTB 2015 . .
. overgrootvader "Zus Blue Princess", moeder NL18-501: . .
1e Quievrain 2.808 d. (6e Nat. 20.019 d. S4) . .
1e Morlincourt 981 d. (24e NPO 5.643 d.) . .
25e Weert 4.397 d. (157e Prov. 18.613 d.) . .
75e Gennep 4.430 d. (251e Prov. 18.603 d.) . .
. overgrootvader van NL17-1579857, "Woodstock": . .
1e Chateaudun 158 d. (2e NPO 376 d.) . .
16e Sens 975 d. (42e NPO 4.485 d. N) . .
36e Chateauroux 433 d. (66e NPO 1.307 d.) . .
42e Bourges 769 d. (85e NPO 2.111 d.) . .
89e Vierzon 779 d. (122e NPO 1.379 d.)
. .
5e Prov. Asduif Eendaagse Fond NPO/NAT 2018 . .
8e Prov. Asduif Eendaagse Fond FFC/O 2018 . .
9e Prov. Asduif Ochtendlossing Fond FFC 2018 . .


Copyright©2019, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude