NL12-1000985, "Xandra"

Zij is een dochter van "Boogie" x "Nienke". "Boogie" is een topvlieger en -kweker. Zo was hij in 2009 o.a. de beste Asduif van de Friese Fond Club. "Nienke" is een dochter van "De Big Boom" x "Evita", een volle zuster van "Leonardo". "Xandra" presteerde als vliegduivin geweldig. Eind 2015 is ze op het kweekhok gezet. Ze is een zuster van topkweker "Genesis", o.a. vader van 1e St.Quentin 3.182 d. (5e NPO 12.155 d.), 1e Gennep 4.804 d. en 1e Souppes-sur-Loing 2.939 d. (2e NPO 6.886 d.). Ze is is verder een halfzus van "Leontien": 2e Asduif Dagfond FFC 2011, 7e Asduif Dagfond FFC 2010, 10e Asduif Dagfond FFC 2012 en co-winnaar Nationaal Kampioenschap Eendaagse Fond NPO in 2011.


Prestaties:

1e Pommeroeul 439 d. (19e - 4.105 d./53e Prov. 18.808 d.)
1e Heino 339 d.
3e Meer 3.616 d. (116e Prov. 15.545 d.)
11e Tilburg 4.689 d. (102e Prov. 21.231 d.)
32e Chateauroux 646 d. (104e Int. 2.906 d. Z4)
35e Gien 1.259 d. (197e NPO 6.022 d.)
46e Châlons en Ch. 730 d. (205e NPO 4.296 d.)
55e St.Quentin 1.850 d. (201e Prov. 7.712 d.)
54e Sezanne 2.286 d. (348e NPO 10.063 d.)
60e Sens 1.905 d. (156e Int. 8.725 d. Z4)
61e Sens 1.160 d. (177e Int. 6.036 d. Z4)
65e Sezanne 1.081 d. (282e NPO 5.051 d.)
70e Orléans 1.049 d. (314e NPO 4.502 d.)
110e Menen 2.048 d. (898e Prov. 18.869 d.)
111e Gien 1.030 d. (317e Int. 5.688 d. Z4)
129e Laon 2.372 d. (683e Prov. 10.548 d.)
134e Lommel 2.750 d. (694e Prov. 21.727 d.)
151e Souppes-sur-Loing 2.939 d. (257e NPO 6.892 d.)
179e Quievrain 2.528 d. (1024e Prov. 20.348 d.)
3e Asduif Eendaagse Fond Samenspel C 2014
6e Asduif Oud ccg De Wâlden 2013
8e Asduif Midfond ccg De Wâlden 2013
29e Nat. Asduif Fondspiegel Oud 2013-2015

Moeder van:

   

Grootmoeder van:


NL15-1163242, "Ulla" NL16-1004333, "Soprano" NL19-1183464 "Troy Tinkelbel 464 "
14e Issoudun 640 d. (83e NPO 3.319 d.) (bij Rink Wijnstra) 1e Chimay 77 d. (17e - 758 d. / 101e Prov. 6.072 d.)
21e Blois 464 d. (45e NPO 664 d.)

. moeder van NL18-1393116:

7e Lorris 341 d. (16e NPO 1.279 d.)
28e Chateauroux 969 d. (156e NPO 4.862 d.) 1e Gennep 182 d. (3e - 606 d./98e Prov. 9.143 d.) 15e Deurne 4.417 d. (84e Prov. 17.128 d.)
59e Mantes-La-J. 983 d. (322e NPO 4.182 d.) 2e Weert 1.239 d. (20e Prov. 20.693 d.) 49e Fay aux Loges 965 965 d. (102e NPO 2.647 d. N)
28e Int. Asduif Eendaagse Fond N.U. 2016 3e Heusden-Z. 1.100 d. (89e Prov. 16.314 d.) 83e Sens 2.777 d. (143e NPO 5.706 d.)
. moeder van NL16-1004281, "Remedy": 4e Weert 993 d. (460e Prov. 18.507 d.) 100e Burdinne 3.986 d. (37e Prov. 19.614 d.)
4e Châlons en Ch. 1.236 d. (19e NPO 4.924 d.) 4e Heusden-Z. 1,433 d. (296e Prov. 20.441 d.) 105e Rethel 1.871 d. (272e Prov. 8.181 d.)
4e Chateaudun 158 d. (7e NPO 376 d.) 4e Quievrain 553 d. (294e Prov. 19,843 d.) 111e Arlon 1.255 d. (162e NPO 3.691 d.)
8e Vierzon 243 d. (13e NPO 1.379 d./32e Nat. 3.092 d. S4) 7e Kalkar 541 d. (429e Prov. 9.390 d.) 116e Sens 1.554 d. (212e NU 6.616 d. Z4)
12e Gien 1.003 d. (65e NPO 4.830 d.) 8e Gennep 1.041 d. (227e Prov. 13.300 d.) 162e Troyes 1.746 d. (296e NPO 4.932 d.)
16e Chateauroux 433 d. (60e NPO 2.397 d.) 10e Deurne 1.004 d. (267e Prov. 17.128 d.) 223e Chimay 2.397 d. (437e NPO 5.244 d.)
19e Auxerre 873 d. (81e Nat. 8.413 d. S4) 12e Deventer 999 d. 235e Châlons en Ch. 3.122 d. (477e Nat. 7.014 d. S4)
20e Chateaudun 586 d. (34e NPO 1.595 d. N.) 13e Bierges 207 d. (149e Prov. 4.386 d.) 313e Heusden-Z. 4.025 d. (970e Prov. 20.441 d.)
28e Troyes 1.726 d. (50e NPO 3.690 d.) 13e Duiven 1,250 d. 1e Asduif Eendaagse Fond p.v. De Dowetille 2021
40e Fay aux Loges 965 d. (83e NPO 2.647 d. N.) 14e Gennep 945 d. (142e Prov. 17.295 d.) .
44e Bourges 769 d. (91e NPO 2.111 d. ) 16e Chimay 3.277 d. (39e Prov. 19.191 d.) NL19-1183465 "De 465"
46e Chateauroux 2.793 d. (131e Nat. 6.294 d. S4) 16e Heusden-Z. 853 d. 14e Deurne 4.417 d. (83e Prov. 17.128 d.)
85e Vuren 1.552 d. (405e Prov. 7.420 d.) 28e Chimay 2.772 d. (93e Prov. 16.733 d.) 156e Heino 2.948 d. (359e Prov. 7.433 d.)
115e Sens 1.554 d. (210e NU 6.616 d. Z4) 38e Venlo 1.339 d. (679e Prov. 18.959 d.) 92e Châlons en Ch. 3.122 d. (204e Nat. 7.014 d. S4)
131e Morlincourt 1.572 d. (644e Prov. 7.246 d.) 46e Quievrain 2.565 d. 123e Troyes 1.746 d. (211e NPO 4.932 d.)
196e Deventer 3.244 d. (452e Prov. 8.739 d.) 52e Blankenheim 1.090 d. (395e Prov. 6.025 d.) 171e Bierges 2.513 d. (219e Prov. 7.047 d.)
1e Triple Ace Nationale dagfondvlucht FFC '17/'18/'19 58e Kalkar 1.148 d. (713e Prov. 13.922 d.) 174e Arlon 1.708 d. (246e NPO 3.691 d.)
1e Asduif Eendaagse Fond p.v. De Dwoetille 2020 60e Deurne 1.302 d. 183e Deventer 3.080 d.
3e Prov. Asduif Eendaagse Fond NPO/NAT 2018 1e Asduif Vitesse p.v. De Dowetille 2019 225e Rethel 1.871 d. (591e Prov. 8.181 d.)
3e Prov. Asduif Eendaagse Fond FFC/O 2018 3e Asduif Vitesse rayon De Wâlden 2019 339e Duiven 5.330 d. (623e Prov. 9.528 d.)
6e Prov. Asduif Fond Ochtendlossing FFC 2018 6e Prov. Asduif Vitesse NPO/NAT 2019 .
. moeder van NL18-1394452, "Majesty": 43e Nat. Asduif Vitesse Pipa Rankings 2019 NL20-4215191 "Troy Tinkelbel 191"
1e Bergerac 654 d. jrl (14e Nat. 2.793 d. S4) 60e Nat. Asduif Vitesse + Midfond Pipa Rankings 2019 38e Chimay 2.942 d. (121e Prov. 14,777 d.)
4e Limoges 133 d. (110e NPO 1.871 d.) . moeder van NL17-1827432, "De Kras": 45e Venlo 4.153 d. (96e Prov. 18.959 d.)
21e Morlincourt 980 d. (118e NPO 5.643 d.) 2e Heusden-Z. 1.100 d. (37e Prov. 16.314 d.) 140e Sourdun 1.451 d. (286e NPO 4.297 d.)
47e Troyes 1.627 d. (84e NPO 4.411 d.) 5e Troyes 1.223 d. (36e NPO 7.372 d.) 175e Heusden-Z. 4.025 d. (499e Prov. 20.441 d.)
53e Quievrain 1.963 d. (363e Nat. 20.019 d. S4) 6e Chateauroux 361 d. (17e NPO 1.307 d.) 238e Boxmeer 3.322 d. (922e Prov. 20.327 d.)
181e Weert 4.397 d. (511e Prov. 18.613 d.) 19e Arlon 648 d. (121e Prov. 5.724 d.) 311e Duiven 3.453 d. (491e Prov. 10.371 d.)
. moeder van NL20-1023102, "Lady Godiva": 25e Chateaudun 472 d. (157e NPO 2.381 d.) 336e Burdinne 3.986 d. (1087e Prov. 19.614 d.)
1e Issoudun 38 d. (8e NPO 1.613 N / 41e Nat. 4.348 d. S4) 35e Chimay 2.646 d. (169e Prov. 16.989 d.) 385e Burdinne 2.570 d. (712e Prov. 10.362 d.)
1e Lorris 38 d. (6e NPO 1.279 d. N / 46e Nat. 3.455 d. S4) . grootmoeder van NL18-1393146, "Klz, 333": . moeder van NL21-1451344, "Silvia":
2e Rethel 84 d. (15e - 1.174 d. / 48e Nat. 4.123 d. Afd. 11) 2e Quievrain 533 d. (17e - 3.031 d./98e Prov. 19.843 d.) 1e Arlon 241 d.
75e Sittard 3.531 d. (436e Prov. 16.143 d.) 2e Gennep 182 d. (5e - 640 d./131e Prov. 9.143 d.) 35e Heusden-Z. 2.364 d. (144e Prov. 13.364 d.)
113e Chimay 2.942 d. (329e Prov. 14.777 d.) 5e Chimay 1.314 d. (27e Prov. 8.722 d.) 79e Venlo 3.532 d. (256e Prov. 14.096 d.)
120e Burdinne 3.986 d. (419e Prov. 19.614 d.) 7e Kalkar 541 d. (89e - 3.402 d./200e Prov. 9.390 d.) .
333e Boxmeer 4.140 d. (913e Prov. 20.327 d.) 7e Heusden-Z. 1.100 d. (189e Prov. 16.314 d.) NL14-1390628, "De 628" (bij A. Haarsma)
. moeder van NL21-1451208, "New Ulla 208": 7e Chimay 464 d. (27e - 2.767 d./71e - 17.265 d.)

5e Menen 79 d. (224e - 3164 d./ 696e NPO 11.978 d.)

3e Reims 1.529 d. (16e NPO 6.769d.) 11e Deurne 1.004 d. (270e Prov. 17.128 d.) 14e Sittard 173 d. (475e - 4.313 d.)
51e Burdinne 2709 d. (162e Prov. 11.115 d.) 12e Weert 993 d. (957e Prov. 18.507 d.) 29e Weert 94 d.
83e Venlo 974 d. (252e - 3.929 d.) 18e Heusden-Z. 853 d. (705e Prov. 14.258 d.) 45e Meer 231 d.
174e Venlo 3.532 d. (442e Prov. 14.096 d.) 23e Gennep 945 d. (267e Prov. 17.295 d.) 94e Gennep 298 d.
224e Heusden-Z. 2.364 d. (722e Prov. 13.364 d.) 1e Asduif Generaal Kort samenspel D 2019 1e Asduif Jong p.v. Op Eigen Wjukken 2014
301e Echternach 3.626 d. (601e Prov. 8.921 d.) 41e Nat. Asduif Vitesse + Midfond Pipa Rankings 2019 .
. moeder van NL18-1394364, "Donkere Ravi ": . grootmoeder van NL18-1393147, "Kld. 333": .
2e Perigueux 178 d. (7e - 635 d./ 68e Nat. 2.697 S4) 1e Arlon 145 d. (2e - 1.421 d./4e Prov. 8.960 d.) .
. grootmoeder van NL19-1238992: 1e Arlon 82 d. (2e - 648 d./27e Prov. 5.724 d.) .
1e NPO Limoges 881 d. (1e S4 2.273 d. Z4/ 4e NU 7.295 d.) 1e Heusden-Z. 258 d. (1e - 663 d./13e Prov. 11.363 d.) .
10e NPO Cahors 604 d. (28e Nat. 1.4.35 d. S4/ 83e NU 4.667 d.) 1e Rethel 128 d. (8e - 1.441 d./31e Prov. 8.630 d.) .
. grootmoeder van NL19-1183396. "De 396": 1e Bierges 207 d. (32e Prov. 4.386 d.) .
27e Arlon 1.255 d. (57e NPO 3.691 d.) 4e Heusden-Z. 853 d. .
39e Fay aux Loges 965 d. (82e NPO 2.647 d. N.) 7e Blankenheim 1.256 d. .
49e Sens 1.554 d. (89e NU 6.616 d. Z4) 7e Gennep 945 d. (59e Prov. 17.295 d.) .
86e Duiven 5.330 d. (171e Prov. 9.528 d.) 9e Weert 993 d. (460e Prov. 18.507 d.) .
118e Chimay 2.397 d. (213e NPO 5.244 d.) 10e Chimay 464 d. (85e - 2.767 d./288e - 17.265 d.) .
181e Bierges 2.513 d. (236e Prov. 7.047 d.) 24e Rethel 1.418 d. .
213e Troyes 1.746 d. (394e NPO 4.932 d. N.) 26e Deurne 1.004 d. (670e Prov. 17.128 d.) .
202e Châlons en Ch. 3.122 d. (416e Nat. 7.014 d. S4) 27e Heusden-Z. 1.100 d. (866e - 16.314 d.) .
376e Deurne 4.417 d. (766e Prov. 17.128 d.) 39e Chimay 2.772 d. (125e Prov. 16.733 d.) .
. 50e Duiven 1.381 d. (794e Prov. 9.528 d.) .
. 2e Asduif Generaal Kort samenspel D 2019 .
. 43e Nat. Asduif Vitesse + Midfond Pipa Rankings 2019 .
. 55e Nat. Asduif Vitesse Pipa Rankings 2019 .

Copyright©2017, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude