NL13-1581605, "Pandora"

Ze is een dochter van "Rocking Blue" x "Mona Lisa". Beide ouders zijn kinderen van "Leonardo" x "Tinkelbel".


Moeder van:


NL15-1163199, "Gregor" NL17-1579915, "Envy"
1e Chateauroux 102 d. (28e NU 2.882 d./92e Nat. 6.294 d.) 11e Chateaudun 515 d. (21e NPO 1.479 d.)
2e Chateaudun 158 d. (3e NPO 376 d.) 11e Bourges 433 d. (35e NPO 2.111 d.)
2e Issoudun 115 d. (7e NPO 530 d.) 26e Auxerre 873 d. (58e N.U. 4.156 d. Z4
5e Chateauroux 433 d. (10e NPO 1.307 d.) 28e Chateauroux 433 d. (50e NPO 1.307 d.)
16e Pontoise 2.596 d. (66e NPO 9.519 d.) 53e Sens 975 d. (129 N.U. 4.485 d. Z4)
18e Gien 1.003 d. (85e NPO 4.830 d.) 95e Troyes 1.627 d. (210e NPO 4.411 d.)
18e Blois 464 d. (42e NPO 738 d.) 106e Sens 1.418 d. (203e NPO 3.780 d.)
23e Nanteuil-le-H. 1.716 d. (133e NPO 8.552 d.) 132e Quievrain 2.757 d. (646e Prov. 12.201 d.)
26e Bourges 769 d. (44e NPO 2.111 d.) 136e Chimay 2.180 d. (526e Prov. 16.989 d.)
35e Gorinchem 959 d. 264e Sittard 2.683 d. (1702e Prov. 21.629 d.)
47e Deventer 3.910 d. (76e Prov. 6.773 d.) 378e Morlincourt 3.292 d. (708e NPO 7.577 d.)
50e Issoudun 640 d. (234e NPO 3.319 d.) 388e Gennep 5.037 d. (988e Prov. 21.894 d.)
76e Chimay 2.255 d. (292e Prov. 11.301 d.) 3e Asduif Generaal Lang Samenspel C 2018
175e Heusden-Z. 2.180 d. (687e Prov. 16.89 d.) 3e Asduif Eendaagse Fond rayon De Wâlden 2019
175e Heusden-Z. 2.505 d. (927e Prov. 20.820 d.) .
187e Weert 4.333 d. (614e Prov. 20.353 d.) .
189e Weert 4.389 d. (596e Prov. 20.388 d.) .
1e Prov. Asduif Fond Ochtendlossing FFC 2018 .
2e Prov. Asduif Eendaagse Fond FFC/O 2018 .
6e Prov. Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club 2017 .
8e Internationale Asduif Eendaagse Fond N.U. 2017 .


Copyright©2015, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude