IN 2021 GEKOPPELD AAN DE NL16-1004303


NL16-1004281, "Remedy"

Hij
is een zoon van "Gunnar" x "Ulla".


Prestaties:

4e Châlons en Ch. 1.236 d. (19e NPO 4.924 d.)
4e Chateaudun 158 d. (7e NPO 376 d.)
8e Vierzon 243 d. (13e NPO 1.379 d./32e Nat. 3.092 d. S4)
12e Gien 1.003 d. (65e NPO 4.830 d.)
16e Chateauroux 433 d. (60e NPO 2.397 d.)
19e Auxerre 873 d. (81e Nat. 8.413 d. S4)
20e Chateaudun 586 d. (34e NPO 1.595 d. N.)
28e Troyes 1.726 d. (50e NPO 3.690 d.)
40e Fay aux Loges 965 d. (83e NPO 2.647 d. N.)
44e Bourges 769 d. (91e NPO 2.111 d. )
46e Chateauroux 2.793 d. (131e Nat. 6.294 d. S4)
85e Vuren 1.552 d. (405e Prov. 7.420 d.)
115e Sens 1.554 d. (210e NU 6.616 d. Z4)
131e Morlincourt 1.572 d. (644e Prov. 7.246 d.)
196e Deventer 3.244 d. (452e Prov. 8.739 d.)
302e Weert 3.363 d. (804e Prov. 13.872 d.)
380e Gennep 5.037 d. (963e Prov. 21.894 d.)
403e Deurne 4.470 d. (1259e Prov. 21.072 d.)
1e Triple Ace Nationale dagfondvlucht FFC '17/'18/'19
3e Prov. Asduif Eendaagse Fond NPO/NAT 2018
3e Prov. Asduif Eendaagse Fond FFC/O 2018
6e Prov. Asduif Fond Ochtendlossing FFC 2018

Vader van:

NL19-1183396,"De 396":
27e Arlon 1.255 d. (57e NPO 3.691 d.)
39e Fay aux Loges 965 d. (82e NPO 2.647 d. N.)
49e Sens 1.554 d. (89e NU 6.616 d. Z4)
86e Duiven 5.330 d. (171e Prov. 9.528 d.)
118e Chimay 2.397 d. (213e NPO 5.244 d.)
181e Bierges 2.513 d. (236e Prov. 7.047 d.)
213e Troyes 1.746 d. (394e NPO 4.932 d. N.)
202e Châlons en Ch. 3.122 d. (416e Nat. 7.014 d. S4)
376e Deurne 4.417 d. (766e Prov. 17.128 d.)


Copyright©2020, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude