IN 2021 GEKOPPELD AAN DE NL19-1183617

NL17-1343582, "Arabella"

Rechtstreeks Ad Schaerlaeckens: halfzuster 3e Nationale Asduif Halve Fond Jaarlingen KBDB 2019. Uit topvlieger en superkweker de NL13-6164006. "De 006" wint o.a. 1e Nat. Argenton Zone B1 tegen 3.383 duiven.

Moeder van:

NL20-4215186 "De 186"
14e Burdinne 5.405 d. (32e NPO 13.203 d.
34e Arlon 4.433 d. (65e NPO 10.530 d.)


Copyright©2019, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude