2023 GEKOPPELD AAN DE NL21-1451505


NL21-1451536, "Sahar"

Dochter van "Pancho 453" x "Ulla". Zuster van "Pancho Ulla 551", in one loft race Victoria Falls 2022 winnaar 4e Super Ace en totaal 40.000 US Dollar. Halfzuster van "Ravi", "Gregor", "Gunnar", "Lady Godiva" en "Majesty".


Zuster / halfzuster van:


NL13-1581496, "Ravi" NL16-1004281, "Remedy" NL15-1163199, "Gregor"
1e Zutphen 4.697 d. (5e Prov. 8.321 d.) 4e Châlons en Ch. 1.236 d. (19e NPO 4.924 d.) 1e Chateauroux 102 d. (28e NU 2.882 d./92e Nat. 6.294 d.)
1e Albi 206 d. (4e Nat. 1.612 d. S4/9e Nat. 8.199 d.) 4e Chateaudun 158 d. (7e NPO 376 d.) 2e Chateaudun 158 d. (3e NPO 376 d.)
1e Orange 113 d. (3e Int. 790 d. Z4/10e NPO 861 d.) 8e Vierzon 243 d. (13e NPO 1.379 d./32e Nat. 3.092 d. S4) 2e Issoudun 115 d. (7e NPO 530 d.)
2e Aurillac 153 d. (3e -302 d./36e Int. 1.548 d. Z4) 12e Gien 1.003 d. (65e NPO 4.830 d.) 5e Chateauroux 433 d. (10e NPO 1.307 d.)
28e Cahors 538 d. (109e Nat. 1.410 d. S4) 16e Chateauroux 433 d. (60e NPO 2.397 d.) 16e Pontoise 2.596 d. (66e NPO 9.519 d.)
103e Châlons en Ch. 730 d. (423e NPO 4.296 d.) 19e Auxerre 873 d. (81e Nat. 8.413 d. S4) 18e Gien 1.003 d. (85e NPO 4.830 d.)
193e Morlincourt 2.400 d. (414e NPO 6.297 d.) 20e Chateaudun 586 d. (34e NPO 1.595 d. N.) 18e Blois 464 d. (42e NPO 738 d.)
249e Quievrain 2.528 d. (1427e Prov. 20.348 d.) 28e Troyes 1.726 d. (50e NPO 3.690 d.) 23e Nanteuil-le-H. 1.716 d. (133e NPO 8.552 d.)
283e Sezanne 2.286 d. (1266e NPO 10.063 d.) 40e Fay aux Loges 965 d. (83e NPO 2.647 d. N.) 26e Bourges 769 d. (44e NPO 2.111 d.)
304e Gien 1.030 d. (995e Int. 5.688 d. Z4) 44e Bourges 769 d. (91e NPO 2.111 d. ) 35e Gorinchem 959 d.
309e Pommeroeul 3.899 d. (1129e Prov. 14.502 d.) 47e Chateauroux 2.882 d. (131e Nat. 6.294 d. S4) 47e Deventer 3.910 d. (76e Prov. 6.773 d.)
319e Sens 1.905 d. (1096e Int. 8.725 d. Z4) 85e Vuren 1.552 d. (405e Prov. 7.420 d.) 50e Issoudun 640 d. (234e NPO 3.319 d.)
345e Laon 2.372 d. (1257e Prov. 10.548 d.) 115e Sens 1.554 d. (210e NU 6.616 d. Z4) 76e Chimay 2.255 d. (292e Prov. 11.301 d.)
. vader van NL18-1394452, "Majesty": 131e Morlincourt 1.572 d. (644e Prov. 7.246 d.) 175e Heusden-Z. 2.180 d. (687e Prov. 16.89 d.)
1e Bergerac 654 d. jrl (14e Nat. 2.793 d. S4) 196e Deventer 3.244 d. (452e Prov. 8.739 d.) 175e Heusden-Z. 2.505 d. (927e Prov. 20.820 d.)
4e Limoges 133 d. (110e NPO 1.871 d.) 302e Weert 3.363 d. (804e Prov. 13.872 d.) 187e Weert 4.333 d. (614e Prov. 20.353 d.)
21e Morlincourt 980 d. (118e NPO 5.643 d.) 380e Gennep 5.037 d. (963e Prov. 21.894 d.) 189e Weert 4.389 d. (596e Prov. 20.388 d.)
47e Troyes 1.627 d. (84e NPO 4.411 d.) 403e Deurne 4.470 d. (1259e Prov. 21.072 d.) 1e Asduif Fond Ochtendlossing FFC 2018
53e Quievrain 1.963 d. (363e Nat. 20.019 d. S4) 1e Triple Ace Nationale dagfondvlucht FFC '17/'18/'19 2e Asduif Eendaagse Fond FFC/O 2018
. vader van NL20-1023102, "Lady Godiva": 1e Asduif Eendaagse Fond p.v. De Dowetille 2020 3e Asduif Eendaagse Fond rayon De Wâlden 2017
1e Issoudun 38 d. (8e NPO 1.613 N / 41e Nat. 4.348 d. S4) 2e Triple Ace Nationale dagfondvlucht FFC '18/'19/'20 6e Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club 2017
1e Lorris 38 d. (6e NPO 1.279 d. N / 46e Nat. 3.455 d. S4) 3e Prov. Asduif Eendaagse Fond NPO/NAT 2018 8e Internationale Asduif Eendaagse Fond N.U. 2017
2e Rethel 84 d. (15e - 1.174 d. / 48e Nat. 4.123 d. Afd. 11) 3e Prov. Asduif Eendaagse Fond FFC/O 2018 .
75e Sittard 3.531 d. (436e Prov. 16.143 d.) 4e Prov. Triple Ace Dagfond FFC '18/'19/'20 NL17-1579915, "Envy"
. grootvader van NL19-1238992: 6e Prov. Asduif Fond Ochtendlossing FFC 2018 11e Fay aux Loges 965 d. (31e NPO 2.647 d. N)
1e NPO Limoges 881 d. (1e - 2.273 d. S4/ 4e NU 7.295 d.) . vader van NL19-1183396. "De 396": 11e Chateaudun 515 d. (21e NPO 1.479 d.)
9e NPO Limoges 933 d. (14e - 2.460 d. S4) 27e Arlon 1.255 d. (57e NPO 3.691 d.) 11e Bourges 433 d. (35e NPO 2.111 d.)
10e NPO Cahors 604 d. (28e Nat. 1.4.35 d. S4/ 83e NU 4.667 d.) 39e Fay aux Loges 965 d. (82e NPO 2.647 d. N.) 26e Auxerre 873 d. (58e N.U. 4.156 d. Z4
. grootvader van NL19-1238872: 49e Sens 1.554 d. (89e NU 6.616 d. Z4) 28e Chateauroux 433 d. (50e NPO 1.307 d.)
9e NPO Limoges 881 d. (11e NU 1.172 d. Z4/ 56e NU 7.295 d.) 86e Duiven 5.330 d. (171e Prov. 9.528 d.) 35e Troyes 1.746 d. (59e NPO 4.932 d. N)
. vader van NL20-1023261, "Ravi Ulla 261": 118e Chimay 2.397 d. (213e NPO 5.244 d.) 53e Sens 975 d. (129 N.U. 4.485 d. Z4)
116e Finale 1.555 d. VFWCPR (600km) '21 181e Bierges 2.513 d. (236e Prov. 7.047 d.) 95e Troyes 1.627 d. (210e NPO 4.411 d.)
197e TR01 5.397 d. VFWCPR (103km) '21 213e Troyes 1.746 d. (394e NPO 4.932 d. N.) 106e Sens 1.418 d. (203e NPO 3.780 d.)
. 202e Châlons en Ch. 3.122 d. (416e Nat. 7.014 d. S4) 132e Quievrain 2.757 d. (646e Prov. 12.201 d.)
NL21-1451551, "Pancho Ulla 551" 376e Deurne 4.417 d. (766e Prov. 17.128 d.) 136e Chimay 2.180 d. (526e Prov. 16.989 d.)
4e Super Ace VFWCPR 2022 . 264e Sittard 2.683 d. (1702e Prov. 21.629 d.)
8e Grand Averages VFWCPR 2022 NL14-1390670, "Gunnar" 378e Morlincourt 3.292 d. (708e NPO 7.577 d.)
25e Finale 2.271 d. VFWCPR (598km) '22 1e Argenton 199 d. (9e Int. 432 d. Z4/16e NPO 763 d.) 388e Gennep 5.037 d. (988e Prov. 21.894 d.)
29e TRF21 4.156 d. VFWCPR (120km) '22 12e Gien 1.259 d. (86e NPO 6.022 d.) 3e Asduif Generaal Lang Samenspel C 2018
31e TRF25 2.717 d. VFWCPR '22 14e Chateaudun 1.481 d. (112e NPO 6.562 d.) 3e Asduif Eendaagse Fond rayon De Wâlden 2019
34e HSP05 2.721 d. VFWCPR (435km) '22 25e Laon 1.416 d. (132e Prov. 7.330 d.) .
133e HSP03 4.980 d. VFWCPR (318 km) '22 34e Nanteuil-le-H. 1.716 d. (177e NPO 8.552 d.) NL18-1394452, "Majesty"
159e TRF27 2.069 d. VFWCPR '22 41e Tongeren 1.264 d. (294e Prov. 6.132 d.) 1e Bergerac 654 d. jrl (14e Nat. 2.793 d. S4)
287e TRF08 6.260 d. VFWCPR '22 45e Chateauroux 907 d. (234e NPO 4.862 d.) 4e Limoges 133 d. (110e NPO 1.871 d.)
347e TRF24 2.532 d. VFWCPR '22 92e Quievrain 3.521 d. (508e Prov. 17.025 d.) 21e Morlincourt 980 d. (118e NPO 5.643 d.)
460e HSP01 5.492 d. (192 km) VFWCPR '22 93e Tongeren 2.558 d. (453e Prov. 21.266 d.) 47e Troyes 1.627 d. (84e NPO 4.411 d.)
465e TRF11 6.162 d. VFWCPR '22 141e Quievrain 3.424 d. (358e Prov. 17.117 d.) 53e Quievrain 1.963 d. (363e Nat. 20.019 d. S4)
493e TRF19 4.121 d. VFWCPR '22 151e Morlincourt 2.767 d. (453e Nat. 12.676 d.) 181e Weert 4.397 d. (511e Prov. 18.613 d.)
700e HSP04 4.116 d. VFWCPR (382km) '22 200e Gennep 4.861 d. (379e Prov. 8.561 d.) 275e Deurne 2.959 d. (1996e Prov. 21.568 d.)
winnaar van totaal 40,000 US Dollar 377e Weert 4.382 d. (1205e Prov. 20.388 d.) 418e Bierges 4.078 d. (904e Prov. 17.137 d.)
verkocht voor 23,000 Euro 393e Menen 4.222 d. (938e NPO 11.978 d.) 471e Chimay 4.930 d. (759e Prov. 13.868 d.)
. 416e Quievrain 4.358 d. (1052e Prov. 20.464 d.) .
NL21-1451208, "New Ulla 208" 2e sProv. Asduif Eendaagse Fond sam. De Eenheid 2016 NL20-1023102, "Lady Godiva"
3e Reims 1.529 d. (16e NPO 6.769d.) 5e sProv. Asduif Generaal Lang Samenspel C 2016 1e Issoudun 38 d. (8e NPO 1.613 N / 41e Nat. 4.348 d. S4)
51e Burdinne 2709 d. (162e Prov. 11.115 d.) 9e sProv. Asduif Oud samenspel De Eenheid 2016 1e Lorris 38 d. (6e NPO 1.279 d. N / 46e Nat. 3.455 d. S4)
83e Venlo 974 d. (252e - 3.929 d.) 10e Prov. Asduif Generaal Lang Afd. Friesland '96 2016 2e Rethel 84 d. (15e - 1.174 d. / 48e Nat. 4.123 d. Afd. 11)
174e Venlo 3.532 d. (442e Prov. 14.096 d.) 15e Nat. Asdoffer Oud (> 3.500 km) WHZB/TBOTB 2016 75e Sittard 3.531 d. (436e Prov. 16.143 d.)
224e Heusden-Z. 2.364 d. (722e Prov. 13.364 d.) . 113e Chimay 2.942 d. (329e Prov. 14.777 d.)
301e Echternach 3.626 d. (601e Prov. 8.921 d.) . 120e Burdinne 3.986 d. (419e Prov. 19.614 d.)
. . 333e Boxmeer 4.140 d. (913e Prov. 20.327 d.)


Copyright©2022, A. G. Dijkstra, Jan Binneswei 47, 9294 KK Oudwoude