KAMPIOENSCHAPPEN 2019

- 1e Onaangewezen Jaarlingen Meerdaagse Fond Friese Fond Club
- 1e Aangewezen Jonge Duiven Friese Fond CLub
- 1e Aangewezen Midfond Samenspel C
- 1e Aangewezen Jonge Duiven Midfond Samenspel C
- 1e Asduif Oud p.v. De Dowetille NL16-1004210 (zoon "Octavio" x "Manou")
- 2e Aangewezen Jonge Duiven Midfond Afdeling Friesland '96
- 2e Aangewezen Generaal Lang Samenspel C
- 2e Generaal Oud aangewezen samenspel De Eenheid

- 3e Aangewezen Generaal Lang Afdeling Friesland '96
- 3e Aangewezen Generaal Kort Samenspel C
- 3e Keizergeneraal samenspel De Eenheid
- 3e Asduif Generaal Lang samenspel C NL18-1394445
- 4e Onaangewezen Eendaagse Fond Samenspel C
- 4e Onaangewezen Generaal Lang Samenspel C
- 4e Asduif Jonge Duiven Midfond samenspel C N19-1183495 (zoon "Renoir" x "Gaston's Aske")
- 4e Asduif Oud samenspel De Eenheid NL16-1004210 (zoon "Octavio" x "Manou")
- 5e Aangewezen Midfond Afdeling Friesland '96
- 5e Asduif Eendaagse Fond samenspel C NL18-1394445 (zoon "Renoir" x "Gaston's Aske")
- 8e Nationale Asduif Vitesse Natour WHZB/TBOTB NL19-1183487 (zoon "Fausto" x "Milla")
enz...


KAMPIOENSCHAPPEN 2018

8e Nationaal Kampioen Onaangwezen Eendaagse Fond NPO

13e Nationaal Kampioen Aangwezen Eendaagse Fond NPO


  3e Duifkampioen Afdeling 11 Dagfond Nat. Kampioenschappen NPO NL16-1004281

  5e Duifkampioen Afdeling 11 Dagfond Nat. Kampioenschappen NPO NL17-1579857

  9e Duifkampioen Afdeling 11 Dagfond Nat. Kampioenschappen NPO NL15-1163199

10e Duifkampioen Afdeling 11 Dagfond Nat. Kampioenschappen NPO NL17-1579939

14e Duifkampioen Afdeling 11 Dagfond Nat. Kampioenschappen NPO NL17-1579951

15e Duifkampioen Afdeling 11 Dagfond Nat. Kampioenschappen NPO NL17-1579870

Kampioenschappen Friese Fond Club (rayon Oost):

1e Asduif Ochtendlossing Fond NL15-1163199 (dubbel aklz. "Leonardo" x "Tinkelbel")
1e Asduif Eendaagse Fond NL17-1579870 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
2e Asduif Eendaagse Fond NL15-1163199 (dubbel aklz. "Leonardo" x "Tinkelbel")
2e Hok Aangewezen Eendaagse Fond
3e Asduif Eendaagse Fond NL16-1004281 (moeder inteelt "Leonardo" x "Tinkelbel")
3e Hok Ochtendlossing Fond Aangewezen
4e Hok Onaangewezen Eendaagse Fond
5e Asduif Eendaagse Fond NL16-1004304 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
6e Asduif Ochtendlossing Fond NL16-1004281 (moeder inteelt "Leonardo" x "Tinkelbel")
8e Asduif Eendaagse Fond NL17-1579857 (aklz. "Leonardo" x "Tinkelbel")
8e Asduif Ochtendlossing Fond NL17-1579939 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
9e Asduif Ochtendlossing Fond NL17-1579857 (aklz. "Leonardo" x "Tinkelbel")
9e Hok Ochtendlossing Fond Onaangewezen

Kampioenschappen rayon De Wâlden:

1e Asduif Oud + Natour NL16-1004303 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
1e Asduif Eendaagse Fond NL16-1004329 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
1e Hok Onaangewezen Midfond
2e Asduif Oud + Natour NL16-1004329 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
3e Asduif Oud + Natour NL15-1163290 (klz. "Leonardo" x "Tinkelbel")
3e Asduif Midfond NL17-1579854 (dochter hbr. "Leonardo")
3e Hok Aangewezen Midfond
4e Asduif Eendaagse Fond NL15-1163281 (akld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
4e Hok Onaangewezen Eendaagse Fond
4e Hok Aangewezen Eendaagse Fond
5e Asduif Oud + Natour NL15-1163129 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
5e Asduif Midfond NL15-1163263 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
5e Asduif Eendaagse Fond NL16-1004304 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
5e Generaal Aangewezen
6e Asduif Midfond NL15-1163193 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
6e Generaal Onaangewezen
6e Hok Onaangewezen Natour
7e Asduif Midfond NL15-1163129 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
7e Asduif Oud + Natour NL16-1004244 (kld. "Leonardo")
8e Asduif Oud + Natour NL15-1163193 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
8e Asduif Eendaagse Fond NL17-1579951 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
9e Asduif Oud + Natour NL14-1390652 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
10e Asduif Eendaagse Fond NL17-1579870 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")

Kampioenschappen samenspel C

1e Hok Aangewezen Eendaagse Fond
2e Hok Aangewezen Midfond
3e Asduif Generaal Lang NL17-1579915 (dubbel akld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
3e Generaal Lang Onaangwezen
3e Asduif Eendaagse Fond NL17-1579951 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
4e Generaal Lang Aangewezen
4e Hok Onaangewezen Eendaagse Fond
4e Hok Aangewezen Natour
4e Asduif Generaal Lang NL15-1163290 (klz. "Leonardo" x "Tinkelbel")
5e Hok Onaangwezen Midfond
5e Asduif Generaal Lang NL16-1004329 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
5e Asduif Natour NL15-1163290 (klz. "Leonardo" x "Tinkelbel")
6e Hok Onaangewezen Natour
6e Asduif Generaal Lang NL16-1004303 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
6e Asduif Generaal Kort NL15-1163129 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
7e Asduif Generaal Lang NL17-1579951 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
7e Asduif Eendaagse Fond NL17-1579870 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
8e Asduif Generaal Lang NL17-1579870 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
8e Asduif Eendaagse Fond NL16-1004304 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
9e Generaal Kort Onaangewezen
10e Asduif Generaal Lang NL14-1390612 (dochter "Octavio"


Kampioenschappen p.v. De Dowetille:

1e Generaal Onaangewezen
1e Generaal Aangewezen
1e Hok Onaangewezen Midfond
1e Hok Onaangwezen Eendaagse Fond
1e Hok Onaangewezen Jonge Duiven
1e Hok Onaangewezen Natour
1e Hok Aangewezen Midfond
1e Asduif Oud NL16-1004303 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
1e Asduif Midfond NL17-1579854 (dochter hbr. "Leonardo")
1e Asduif Eendaagse Fond NL17-1579951 (kld. "Leonardo" x "Tinkelbel")
1e Asduif Natour NL15-1163290 (klz. "Leonardo" x "Tinkelbel")


KAMPIOENSCHAPPEN 2017

1e Onaangewezen Vitesse Samenspel C
1e Aangewezen Vitesse Samenspel C
1e Asduif Vitesse rayon De Wâlden NL15-1163294, "Fausto"
1e Aangwezen Vitesse rayon De Wâlden
1e Onaangwezen Super Vitesse rayon De Wâlden
2e Aangewezen Vitesse Afdeling Friesland '96
2e Asduif Generaal Lang Samenspel C NL16-1004199, "Mihran"
2e Asduif Generaal Kort Samenspel C NL15-1163294, "Fausto"
2e Onaangwezen Vitesse rayon De Wâlden
3e Onaangewezen Eendaagse Fond Friese Fond Club rayon Oost
3e Asduif Eendaagse Fond rayon De Wâlden NL15-1163199, "Gregor"
3e Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club rayon Oost NL16-1004199, "Mihran"
4e Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club rayon Oost NL15-1163199, "Gregor"
4e Asduif Generaal Kort Samenspel C NL15-1163169, "Milla"
4e Asduif Vitesse Samenspel C NL15-1163294, "Fausto"
4e Asduif Midfond Samenspel C NL15-1163263, "Odessa"
4e Onaangewezen Eendaagse Fond rayon De Wâlden
5e Asduif Generaal Kort Afdeling Friesland '96 NL15-1163294, "Fausto"
5e Onaangewezen Natour rayon De Wâlden
6e Asduif Vitesse Afdeling Friesland '96 NL15-1163294, "Fausto"
6e Generaal Onaangewezen rayon De Wâlden
5e Asduif Eendaagse Fond Samenspel C NL16-1004236, "zus Cosmic"
6e Asduif Generaal Lang Samenspel C NL15-1163263, "Odessa"
6e Asduif Eendaagse Fond Samenspel C NL16-1004199, "Mihran"
6e Aangewezen Eendaagse Fond Samenspel C
7e Aangewezen Eendaagse Fond Friese Fond Club rayon Oost
7e Onaangewezen Eendaagse Fond Samenspel C
7e Onaangewezen Natour Samenspel C
8e Internationale Asduif Eendaagse Fond Noordelijke Unie NL15-1163199, "Gregor"
8e Asduif Generaal Lang Samenspel C NL15-1163179, "Lament"
8e Asduif Natour Samenspel C NL15-1163294, "Fausto"
9e Eendaagse Fond Noordelijke Unie NL15-1163199, "Gregor"
9e Aangewezen + Onaangewezen Eendaagse Fond Noordelijke Unie
10e Aangewezen Eendaagse Fond Noordelijke Unie
10e Asduif Generaal Kort Afdeling Friesland '96 NL15-1163169, "Milla"
10e Nationale Asduif Vitesse WHZB/TBOTB NL15-1163294, "Fausto"


KAMPIOENSCHAPPEN 2016

NATIONAAL WHZB/TBOTB
- 3e Asdoffer NL13-1581415, "Powerplay"
- 16e Asdoffer NL14-1390670, "De 670"
- 42e Asdoffer NL14-1390503, "Mano Manos"

NATIONAAL FONDSPIEGEL
-
9e Asduif Eendaagse Fond 2013-2016 NL12-1000939, "Mutai"
- 15e Asduif Eendaagse Fond 2014-2016 NL13-1581415, "Powerplay"
- 21e Asduif Eendaagse Fond 2014-2016 NL13-1581449. "Darius"
- 35e Asduif Eendaagse Fond 2015-2016 NL13-1581415, "Powerplay"

AFDELING FRIESLAND '96
- 3e Aangewezen Dagfond
- 3e Aangewezen Natour
- 4e Generaal Lang Onaangewezen
- 5e Asduif Generaal Lang NL14-1390503, "Mano Manos"
- 6e Onaangewezen Dagfond
- 7e Aangewezen Overnachtfond
- 9e Asduif Dagfond NL12-1000939, "Mutai"
- 10e Asduif Generaal Lang NL14-1390670, "De 670"
- 14e Asduif Generaal Lang NL13-1581415, "Powerplay"
- 15e Aangewezen Generaal lang
- 16e Asduif Dagfond NL14-1390670, "De 670"
- 17e Aangewezen Midfond
- 25e Onaangewezen Overnachtfond
- 26e Onaangewezen Natour
- 34e Onaangewezen Midfond

NOORDELIJKE UNIE (afdelingen 7, 8, 9, 10, 11 + Duitsland)
- 3e Super Prestige Dagfond
- 4e Totaal Onaangewezen + Aangewezen Dagfond
- 5e Onaangewezen Dagfond
- 6e Aangewezen Dagfond
- 7e Asduif Dagfond NL13-1581415, "Powerplay"
- 28e Asduif Dagfond NL15-1163242, "De 242"
- 29e Asduif Dagfond NL15-1163254, "De 254"

SAMENSPEL C
- 1e Generaal Lang Onaangewezen
- 1e Aangewezen Midfond
- 1e Aangewezen Dagfond
- 1e Aangewezen Natour
- 1e Asduif Natour NL15-1163169, "De 169"
- 2e Onaangewezen Dagfond
- 3e Onaangewezen Natour
- 3e Asduif Generaal Lang NL14-1390503, "Mano Manos"
- 3e Asduif Dagfond NL12-1000939, "Mutai"
- 3e Asduif Natour NL14-1390528, "Dali"
- 4e Generaal Lang Aangewezen
- 4e Asduif Generaal Kort NL13-1581415, "Powerplay"
- 5e Asduif Generaal Lang NL14-1390670, "De 670"
- 5e Onaangewezen Midfond
- 6e Asduif Generaal Lang NL13-1581415, "Powerplay"
- 6e Asduif Midfond NL14-1390503, "Mano Manos"
- 7e Asduif Generaal Lang NL15-1163241, "Charlotte"
- 7e Asduif Dagfond NL14-1390670, "De 670"
- 8e Asduif Generaal Lang NL14-1390652, "Gianna"
- 8e Asduif Midfond NL15-1163187, "De 187"
- 9e Asduif Midfond NL15-1163290, "De 290"

SAMENSPEL DE EENHEID
- 1e Asduif Oud NL13-1581415, "Powerplay"
- 1e Asduif Natour NL15-1163169, "De 169"
- 1e Aangewezen Midfond
- 2e Aangewezen Dagfond
- 2e Aangewezen Natour
- 2e Asduif Dagfond NL14-1390670, "De 670"
- 3e Onaangewezen Dagfond
- 3e Asduif Dagfond NL12-1000939, "Mutai"
- 4e Generaal Onaangewezen
- 4e Asduif Oud NL14-1390503, "Mano Manos"
- 5e Keizergeneraal Onaangewezen + Aangewezen
- 5e Onaangewezen Natour
- 8e Onaangewezen Midfond
- 9e Generaal Onaangewezen
- 9e Asduif Oud NL14-1390670, "De 670"
- 9e Asduif Natour NL14-1390528, "Dali"

CCG DE WALDEN
- 1e Aangewezen Midfond
- 1e Aangewezen Natour
- 1e Asduif Oud NL13-1581415, "Powerplay"
- 1e Asduif Natour NL15-1163169
- 2e Generaal Aangewezen
- 3e Keizergeneraal Onaangewezen + Aangewezen
- 3e Aangewezen Dagfond
- 3e Asduif Oud NL14-1390503, "Mano Manos"
- 3e Asduif Dagfond NL14-1390670, "De 670"
- 3e Asduif Jong NL16-1004265, "De 265"
- 5e Onaangewezen Dagfond
- 5e Onaangewezen Natour
- 7e Generaal Onaangewezen
- 7e Asduif Oud NL15-1163294, "Fausto"
- 7e Asduif Natour NL14-1390528, "Dali"
- 8e Onaangewezen Midfond
- 10e Asduif Oud NL14-1390670, "De 670"
- 10e Asduif Natour NL14-1390503, "Mano Manos"


KAMPIOENSCHAPPEN 2015

SAMENSPEL C
- 2e Onaangewezen Dagfond
- 3e Generaal Lang Onaangewezen
- 3e Asduif Generaal Lang Samenspel C NL13-1581415, "Powerplay"
- 4e Asduif Dagfond Samenspel C NL13-1581415, "Powerplay"
- 6e Asduif Dagfond Samenspel C NL13-1581622, "Donna"
- 6e Asduif Jonge Duiven Samenspel C NL15-1163300, "Reva"
- 9e Asduif Dagfond Samenspel C NL14-1390553, "Cyta"
- 9e Aangewezen Midfond Samenspel C
- 9e Aangewezen Natour Samenspel
- 10e Asduif Dagfond Samenspel C NL13-1581449, "Darius"
- 10e Asduif Natour Samenspel C NL14-1390503, "Mano Manos"

CCG DE WALDEN
- 1e Asduif Oud + Natour ccg De Wâlden NL14-1390503, "Mano Manos"
- 1e Asduif Jong ccg De Wâlden NL15-1163300, "Reva"
- 4e Onaangewezen natour ccg De Wâlden
- 5e Generaal Onaangewezen ccg De Wâlden
- 5e Asduif Eendaagse Fond ccg De Wâlden NL14-1503846, "Alberto"
- 5e Asduif Jonge Duiven ccg De Wâlden NL15-1163169, "De 169"

- 6e Eendaagse Fond ccg De Wâlden
- 7e Asduif Natour ccg De Wâlden NL14-1390503, "Mano Manos"
- 7e Asduif Eendaagse Fond ccg De Wâlden NL14-1390594, "Nescio"
- 8e Asduif Jonge Duiven ccg De Wâlden NL15-1163281, "De 281"
- 9e Asduif Jonge Duiven ccg De Wâlden NL15-1163235, "De 235"
- 10e Jonge Duiven ccg De Wâlden
- 10e Keizergeneraal ccg De Wâlden
- 10e Asduif Eendaagse Fond ccg De Wâlden NL13-1581415, "Powerplay"
- 10e Asduif Jonge Duiven ccg De Wâlden NL15-1163290, "De 290"

FRIESE FOND CLUB
- 3e Onaangewezen Eendaagse Fond Friese Fond Club (O)
- 4e Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club NL13-1581415, "Powerplay"
- 5e Asduif Meerdaagse Fond Friese Fond Club NL12-1000943, "Prodigy"
- 6e Asduif Eendaagse Fond Friese Fond Club NL13-1581449, "Darius"
- 8e Aangewezen Eendaagse Fond Friese Fond Club (O)
- 8e Asduif Jonge Duiven Friese Fond Club (O) NL15-1163188, "De 188"
- 10e Asduif Jonge Duiven Friese Fond Club (O) NL15-1163241, "Charlotte"

NOORDELIJKE UNIE
- 8e Asduif Eendaagse Fond Noordelijke Unie NL12-1000939, "Mutai"
- 10e Onaangewezen Eendaagse Fond Noordelijke Unie
- 10e Totaal Eendaagse Fond Noordelijke Unie
- 13e Aangewezen Eendaagse Fond Noordelijke Unie

AFDELING
- 8e Onaangewezen Eendaagse Fond Afd. Friesland '96
- 11e Asduif Generaal Lang Afd. Friesland '96 NL13-1581415, "Powerplay"
- 15e Asduif Dagfond Afd. Friesland '96
NL13-1581415, "Powerplay"
KAMPIOENSCHAPPEN 2013

AFDELING
- 4e Asduif Eendaagse Fond NL12-1000889
- 7e Asduif Eendaagse Fond NL12-1000939
- 9e Asduif Oud Allround NL12-1000939
- 13e Hok Eendaagse Fond Onaangewezen
- 13e Generaal Allround Oud Onaangewezen
- 22e Generaal Allround Oud Aangewezen
- 33e Hok Jonge Duiven Aangewezen
- 34e Generaal Snelheid Oud Onaangewezen
- 34e Generaal Snelheid Oud Aangewezen
- 34e Hok Midfond Onaangewezen

FRIESE FOND CLUB
- 1e Asduif Eendaagse Fond NL12-1000839
- 3e Hok Eendaagse Fond Onaangewezen
- 6e Hok Jonge Duiven Onaangewezen

ACG 6
- 1e Asduif Eendaagse Fond NL12-1000889
- 2e Asduif Eendaagse Fond NL12-1000939
- 2e Asduif Allround Oud NL12-1000939
- 2e Generaal Allround Oud Aangewezen
- 2e Hok Eendaagse Fond Onaangewezen
- 3e Generaal Allround Oud Onaangewezen
- 5e Asduif Allround Oud NL12-1000958
- 6e Asduif Snelheid Oud NL12-1000904
- 6e Hok Midfond Onaangewezen
- 7e Generaal Snelheid Aangewezen
- 7e Asduif Midfond NL12-1000897
- 8e Asduif Snelheid Oud NL12-1000894
- 8e Asduif Allround Oud NL12-1000889
- 8e Generaal Snelheid Oud Onaangewezen
- 9e Hok Midfond Aangewezen
- 9e Hok Eendaagse Fond Aangewezen
- 9e Hok Jonge Duiven Aangewezen
- 9e Asduif Midfond NL12-1000958
- 10e Asduif Eendaagse Fond NL12-1000983

CCG DE WALDEN
- 1e Asduif Eendaagse Fond NL12-1000889
- 1e Asduif Oud + Natour NL12-1000889
- 2e Hok Eendaagse Fond Onaangewezen
- 3e Generaal Aangewezen
- 3e Asduif Oud + Natour NL12-1000939
- 3e Asduif Eendaagse Fond NL12-1000939
- 3e Hok Jonge Duiven Aangewezen
- 3e Hok Supervitesse Aangewezen
- 4e Keizergeneraal
- 4e Asduif Oud NL12-1000889
- 4e Hok Supervitesse Onaangewezen
- 5e Generaal Onaangewezen
- 5e Asduif Oud NL12-1000939
- 5e Asduif Midfond NL12-1000904
- 6e Asduif Eendaagse Fond NL12-1000983
- 6e Asduif Midfond NL12-1000894
- 6e Asduif Oud NL12-1000985
- 6e Hok Eendaagse Fond Aangewezen
- 7e Hok Vitesse Onaangewezen
- 7e Hok Midfond Onaangewezen
- 7e Asduif Eendaagse Fond NL11-1106973
- 7e Asduif Oud NL12-1000923
- 8e Asduif Midfond NL12-1000985
- 8e Hok Vitesse Aangewezen
- 8e Asduif Eendaagse Fond NL12-1000923
- 9e Asduif Eendaagse Fond NL11-1106931

SAMENSPEL DE EENHEID
- 1e Asduif Oud NL12-1000939
- 2e Asduif Eendaagse Fond NL12-1000939
- 4e Asduif Eendaagse Fond NL12-1000983
- 5e Hok Eendaagse Fond Onaangewezen
- 8e Asduif Oud NL12-1000889
- 7e Generaal Aangewezen
- 9e Hok Eendaagse Fond Aangewezen


KAMPIOENSCHAPPEN 2011

Nationaal:
- 9e Nationale Asduif Allround Europa Cup met "Lionel", NL09-4210207 (uit "Conan" x "Aphrodite")
- 11e Nationale Asduif Eendaagse Fond "The Best of the Best" met "Torre", NL10-1030139 (uit "Pico Bello" x "Dochter Spikkeltje")

- 12e Nationale Asduif Fond Europa Cup met "Lionel", NL09-4210207 (uit "Conan" x "Aphrodite")
- 13e Nationale Asduif Midfond Europa Cup met "Electra", NL09-4210187 (uit "Neo" x "De Lichte 08")
- 14e Nationale Asduif Eendaagse Fond NPO
met "Torre", NL10-1030139 (uit "Pico Bello" x "Dochter Spikkeltje")
- 15e Nationale Asduif Fond Europa Cup met "Torre", NL10-1030139 (uit "Pico Bello" x "Dochter Spikkeltje")
- 16e Nationale Beste Liefhebber "Wie Heeft Ze Beter"
- 17e Nationale Doffer
"Wie Heeft Ze Beter" met "Moby", NL09-4210158 (uit "Lance" x "Het Strikje 729")
- 18e Nationale Asduif Vitesse Europa Cup met "Julius", NL09-4210157 (uit "Lance" x "Het Strikje 729")
- 22e Nationale Asduif Allround Europa Cup met "Electra", NL09-4210187 (uit "Neo" x "De Lichte 08")
- 27e Nationaal Kampioen Eendaagse Fond NPO
- 41e Nationale Asduif Allround "The Best of the Best"
met "Moby", NL09-4210158 (uit "Lance" x "Het Strikje 729")
- 41e Nationale Asduif Eendaagse Fond "Wie Heeft Ze Beter" met "Torre", NL10-1030139 (uit "Pico Bello" x "Dochter Spikkeltje")
- 51e Nationale Asduif Allround "The Best of the Best" met "Lionel", NL09-4210207 (uit "Conan" x "Aphrodite")
- 52e Nationale Asduif Eendaagse Fond "The Best of the Best" met "Del Toro ", NL09-4210208 (uit "Leonardo" x "Tinkelbel")
- 52e Nationale Asduif Allround "The Best of the Best" met "Ramses", NL09-4210205 (uit "Leonardo" x "Tinkelbel")
- 53e Nationale Asduif Allround "The Best of the Best" met "Pearl", NL09-4210138 (uit "Ramon" x "De Engel 67")
- 60e Nationale Asduif Vitesse/Midfond "The Best of the Best" met "Julius", NL09-4210157 (uit "Lance" x "Het Strikje 729")
- 65e Nationale Asduif Eendaagse Fond "The Best of the Best" met "Moby", NL09-4210158 (uit "Lance" x "Het Strikje 729")
- 76e Nationale Asduif Eendaagse Fond "The Best of the Best" met "Baltus", NL10-1030144 (uit "Achilles" x "De Geschelpte 56")
- 95e Nationale Asduif Eendaagse Fond "The Best of the Best" met "Kyra", NL09-4210141 (uit "Jacques" x "De Grijze 251")

Friese Fond Club:
- 2e Onaangewezen Eendaagse Fond
( achter eigen vader Enne Dijkstra)
- 1e, 8e, 12e, 17e, 21e, 24e Duifkampioen Eendaagse Fond ra
yon Oost

Afdeling Friesland '96:
- 2e Onaangewezen Eendaagse Fond (NPO-vluchten): achter eigen vader Enne Dijkstra
- 3e Asduif Oud met "Moby" (NL09-4210158)
- 5e Kampioen Onaangewezen Eendaagse Fond
- 7e Duifkampioen Natour met "Julius" (NL09-4210157)
- 12e Duifkampioen Eendaagse Fond met "Torre" (NL10-1030139)
- 16e Kampioen Onaangewezen Vitesse

- 22e Kampioen Aangewezen Natour

rayon De Wâlden:
- 1e, 2e, 5e, 9e & 10e Asduif Oud
- 1e, 8e, 13e, 14e & 17e Duifkampioen Natour
- 1e Aangewezen Natour
- 2e, 3e, 4e, 5e, Asduif Oud + Natour
- 2e, 4e, 6e & 11e Duifkampioen Midfond
- 2e Duifkampioen Super Vitesse
- 3e & 8e Duifkampioen Eendaagse Fond
- 4e Onaangewezen Midfond
- 4e Onaangewezen Super Vitesse
- 4e Aangewezen Super Vitesse
- 5e Generaal Onaangewezen

- 5e Onaangewezen Natour
- 5e Onaangewezen Eendaagse Fond
- 5e Aangewezen Vitesse
- 5e Asduif Jong
- 6e Aangewezen Midfond
- 6e Keizergeneraal
- 7e Generaal Aangewezen
- 7e Onaangewezen Vitesse

Samenspel De Eenheid:
- 1e Duifkampioen Eendaagse Fond
- 1e Duifkampioen Natour
- 2e Onaangewezen Natour
- 5e Onaangewezen Eendaagse Fond
- 6e Onaangewezen Vitesse
- 6e Aangewezen Vitesse
- 8e Duifkampioen Midfond
- 8e Asduif Oud

ACG 6:
- 1e Aangewezen Natour
- 1e Duifkampioen Natour
- 2e Onaangewezen Eendaagse Fond
- 2e & 3e Duifkampioen Eendaagse Fond
- 2e, 7e, 8e & 11e Asduif Oud
- 3e Onaangewezen Vitesse
- 7e Aangewezen Vitesse

- 5e Aangewezen Meerdaagse Fond
- 7e Onaangewezen Meerdaagse Fond
- 7e Duifkampioen Meerdaagse Fond
- 8e Duifkampioen Midfond
- 9e Generaal Onaangewezen
- 10e Onaangewezen Midfond

p.v. De Koerier:
- 1e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e Asduif Oud
- 1e, 2e, 6e, 7e & 10e Duifkampioen Eendaagse Fond
- 1e, 6e & 7e Duifkampioen Natour
- 1e Kampioen Jaarlingen Competitie
- 1e Aangewezen Natour
- 1e Aangewezen Vitesse
- 2e, 3e, 5e & 6e Duifkampioen Midfond
- 2e Onaangewezen Eendaagse Fond
- 2e Onaangewezen Midfond
- 2e Aangewezen Midfond

- 2e Kampioen Jonge Duiven Competitie
- 2e Generaal Onaangewezen
- 3e Onaangewezen Natour
- 3e Onaagewezen Vitesse
- 4e Generaal Aangewezen
- 4e Aangewezen Eendaagse Fond
- 4e Onaangewezen Jonge Duiven
- 4e Aangewezen Jonge Duiven


UITSLAGEN OUDE DUIVEN 2011

21-05-2011 Pommeroeul (355,398 km)
ACG/CCG 3.742 d.: 1, 2, 20, 29, 125, 165, 168, 172, 268, 277, 318, 321 …..(28/50)
Afdeling 17.566 d.: 1, 2, 35, 47, 205, 279, 290, 301, 481, 496, 603, 613, 827, 887, 1037, 1098, 1102, 1261, 1270, 1484, 1501, 1530 ….. (37/50)
24-07-2011 Chateauroux (784,961 km)
ACG/CCG 117 d.: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 (14/27)
Afdeling/NPO 650 d.: 1, 3, 4, 8, 15, 16, 18, 23, 44 (12/27)
17-09-2011 Hasselt (265,898 km)
Vereniging 216 d.: 1, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 21 enz…
ACG/CCG 1.303 d.: 1, 6, 15, 20, 24, 29, 30, 32, 37, 40, 41, 64, 126, 128 (36/58)
Afdeling 10.669 d.:

3, 31, 59, 69, 76, 110, 115, 118, 134, 152, 155, 292, 482, 487, 497, 508, 517, 527,
548, 649, 647, 668 (50/58)

27-08-2011 Den Bosch (181,630 km)
Vereniging 244 d.: 1, 3, 14, 16, 19, enz…
ACG/CCG 1.690 d.: 1, 7, 21, 23, 29, 56, 57, 58, 98, 102, 104, 112, 118, 119, 126, 127, 154 (27/60)
Afdeling 16.760 d.: 13, 59, 149, 156, 193, 328, 331, 332, 546, 559, 565, 588, 609, 610, 660, 661, 805, 923, 1061, 1094, 1246, 1599, 1664, 1711, (34/60)
10-09-2011 Hasselt (265,898 km)
Vereniging 228 d.: 1, 2, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 enz…
ACG/CCG 1.563 d.: 3, 4, 12, 15, 18, 23, 24, 25, 26, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 48, 57, 73, 74, 75, 82, 99, 102 (41/60)
Afdeling 14.366 d.:

14, 15, 131, 175, 204, 228, 231, 236, 237, 295, 299, 319, 355, 358, 376, 380, 439, 513, 50, 533, 565, 629, 641, 841, 856, 861, 888, 1032, 1067, 1241, 1358, 1373, 1388, 1411, 1427 (55/60)
29-07-2011 Cahors (1069,547 km)
N.I.C. 70 d.: 1, 3, 5, 7 enz…
ACG/CCG 205 d.: 3, 11, 12, 15 ….. (5/7)
04-06-2011 Pommeroeul (355,398 km)
Vereniging 209 d.: 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14 enz…
ACG/CCG 3.384 d.: 6, 14, 34, 41, 46, 54, 64, 92, 125, 133, 179, 195, 196, 208, 256, 280, 285 ….. (35/50)
Afdeling 15.842 d.:

21, 40, 90, 98, 118, 139, 168, 237, 246, 297, 323, 430, 483, 489, 517, 678, 751, 779, 995, 1039, 1107, 1123, 1143, 1153, 1338, 1355, 1549, 1560 ….. (40/50)
18-06-2011 Pommeroeul (355.398 km)
Vereniging 167 d.: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11 enz…
ACG/CCG 2.369 d.: 33, 35, 38, 79, 143, 148 ….. (18/50)
Afdeling 10.434 d.: 174, 181, 184, 294, 402, 450, 460, 695, 740, 1042 ….. (24/50)
09-04-2011 Wijchen (164.321 km)
Vereniging 284 d.: 1, 6, 12, 13, 14, 15, 25, 28 enz…
ACG/CCG 5.579 d.: 6, 29, 64, 95, 106, 109, 161, 176, 248, 252, 296, 328, 357, 399, 406, 432, 443, 527, 552, 569 ….. (36/55)
Afdeling 23.159 d.:

41, 117, 181, 258, 279, 288, 414, 438, 621, 630, 739, 799, 851, 930, 942, 1011, 1041, 1249, 1324, 1360, 1758, 1787, 1819, 1884, 1936, 1963, 2009, 2010, 2274 (45/55)
16-07-2011 St. Quentin (430,046 km)
Vereniging 152 d.: 1, 2, 6, 7, 11, 13, 14 enz…
ACG/CCG 1.650 d.: 10, 14, 48, 80, 116, 140, 142 ….. (15/40)
Afdeling 7.282 d.: 74, 97, 217, 299, 452, 514, 521, 630, 652, 677 ….. (19/40)
28-05-2011 Maaseik (244,327 km)
Vereniging 144 d.: 1, 2 enz…
ACG/CCG 1.208 d.: 3, 5 ….. (8/10)
Afdelling 11.147 d.: 16, 20, 641, 651, 985 (8/10)
   
14-05-2011 Boxtel (194,410 km)
Vereniging 165 d.: 1, 7 enz…
ACG/CCG 2.844 d.: 3, 26, 178, 224 ….. (6/10)
Afdeling 13.000 d.: 15, 74, 390, 463, 709, 785 ….. (8/10)
14-05-2011 Sens (599,423 km)
FFC 3.664 d.: 8, 19, 21, 27, 33, 35, 47, 99, 107, 150, 167, 178, 287, 321, 323, 333, 352 ….. (28/40)
Afdeling/NPO 9.941 d.: 14, 31, 40, 48, 57, 60, 90, 179, 297, 345, 380, 631, 712, 731, 757, 808, 861 . (28/40)
   
28-05-2011 Sens (599,423 km)
FFC 2.791 d.: 8, 16, 26, 28, 36, 39, 47, 49, 64, 121, 126, 129, 131, 132, 133, 135, 137, 160, 164, 273, 278 ….. (30/40)
Afdeling/NPO 8.013 d.: 14, 36, 63, 69, 92, 96, 117, 122, 164, 321, 332, 339, 345, 349, 350, 352, 360, 449, 463, 726, 737, 751 ….. (31/40)
11-06-2011 Pithiviers (631,238 km)
ACG/CCG 1.779 d.: 4, 5, 7, 14, 30, 31, 67, 86, 88, 95, 105, 124, 126, 142, 157 ….. (22/40)
Afdeling/NPO 7.385 d.: 20, 21, 32, 51, 93, 96, 231, 284, 294, 322, 362, 426, 430, 492, 566 ….. (25/40)
16-04-2011 Den Bosch (181,630 km)
ACG/CCG 5.507 d.: 30, 35, 114, 125, 127, 132, 259, 265, 270, 281, 310, 376, 390, 446, 498, 525, 530, 561 ….. (28/55)
Afdeling 23.486 d.:

43, 54, 187, 198, 203, 215, 472, 787, 496, 515, 560, 678, 698, 799, 889, 935, 944, 1008, 1369, 1386, 1395, 1441, 1446, 1701, 1713, 2042, 2317 ….. (42/55)
   
30-04-2011 Hasselt (265,898 km)
ACG/CCG 5.114 d.: 36, 37, 44, 132, 137, 219, 252, 344, 371, 413, 442, 453 ….. (30/55)
Afdeling 22.391 d.: 88, 96, 108, 294, 301, 461, 551, 754, 821, 918, 972, 989, 1237, 1528, 1537, 1907, 1942, 1953, 2038, 2150 ….. (36/55)
07-05-2011 Nijvel (323,920 km)
ACG/CCG 2.230 d.: 15, 17, 18, 19, ,38, 52, 64, 129, 134, 137, 142, 151, 158, 164, 192, 194 ….. (34/55)
Afdeling 21.390 d.: 227, 254, 275, 301, 458, 561, 626, 1148, 1206, 1226, 1254, 1329, 1352, 1391, 1400, 1584, 1594, 1737, 1888, 2037, 2109 ….. (38/50)
 
09-07-2011 Pithiviers (631,238 km)
ACG/CCG 1.446 d.: 4, 20, 38, 39, 52, 71, 79, 82, 97, 126 ….. (20/40)
Afdeling/NPO 6.511 d.: 27, 109, 201, 205, 245, 334, 355, 365, 392, 519, 574, 575 ….. (23/40)
 
11-06-2011 Strombeek (291,531 km)
Vereniging 164 d.: 1, 4, 16 enz…
ACG/CCG 2.178 d.: 19, 22 ….. (4/10)
Afdeling 10.332 d.: 107, 113, 637, 721 (4/10)


KAMPIOENSCHAPPEN 2010

Nationaal:
- 4e Nationaal Kampioen "Eendaagse Fondspiegel" Cat. 8
- 15e Nationale Beste Liefhebber "Wie Heeft Ze Beter"
- 16e Nationale Beste Doffer "Wie Heeft Ze Beter" met "Stone", NL08-4200302 (uit "De Big Boom" x "Evita")
- 17e Nationaal Kampioen Eendaagse Fond NPO
- 20e Nationale Asduif Vitesse/Midfond "The Best of the Best" met "Julius", NL09-4210157 (uit "Lance" x "Het Strikje 729")
- 22e Nationale Asduif Grote Fond "The Best of the Best" met "Tergat", NL08-4210317 (uit "Zoon Donkere Kweker" x "Venus")
- 24e Nationale Asduif Grote Fond "The Best of the Best" met "Lornah", NL08-4200330 (uit "Santi" x "De Geschelpte 65")
- 45e Nationale Asduif Allround "The Best of the Best" met "Ramses", NL09-4210205 (uit "Leonardo" x "Tinkelbel")
- 47e Nationale Asduif Allround "The Best of the Best" met "Stone", NL08-4200302 (uit "De Big Boom" x "Evita")
- 57e Nationale Asduif Eendaagse Fond "The Best of the Best" met "Helena", NL07-4286223 (uit "Zizou" x "Het Strikje 729")
- 58e Nationale Asduif Eendaagse Fond "The Best of the Best"
met "Stone", NL08-4200302 (uit "De Big Boom" x "Evita")
- 59e Nationale Asduif Eendaagse Fond "The Best of the Best"
met "Moby", NL09-4210158 (uit "Lance" x "Het Strikje 729")
- 65e Nationale Asduif Eendaagse Fond "The Best of the Best"
met "Lionel", NL09-4210207 (uit "Conan" x "Aphrodite")
- 67e Nationale Asduif Eendaagse Fond "The Best of the Best"
met "Chelsea", NL09-1592053 (uit "Maximus" x "Het Belgisch Meisje")
- 72e Nationale Asduif Eendaagse Fond "The Best of the Best"
met "Dcht. Spikkeltje", NL09-4210365 (uit "Late v.d. Strik" x "Spikkeltje")
- 78e Nationale Asduif Eendaagse Fond "The Best of the Best"
met "Kyra", NL09-4210141 (uit "Jacques" x "De Grijze 251")
- 80e Nationale Asduif Eendaagse Fond "The Best of the Best"
met "Pico Bello", NL08-4200368 (uit "Leonardo" x "Tinkelbel")
- 83e Nationale Asduif Eendaagse Fond "The Best of the Best" met "Gossard", NL08-4200301 (uit "De Big Boom" x "Evita")
- 85e Nationale Asduif Eendaagse Fond "The Best of the Best" met "Floortje 96", NL07-4286196 (uit "Jules" x "De Engels 55")
- 91e Nationale Asduif Eendaagse Fond "The Best of the Best" met "Marta", NL07-1126715 (uit "De Benjamin" x "De Late Blauwe")
- 92e Nationaal Kampioen Midfond NPO
- 96e Nationale Asduif Eendaagse Fond NPO met "Lionel", NL09-4210207 (uit "Conan" x "Aphrodite")
- 97e Nationale Asduif Vitesse NPO met "Julius", NL09-4210157 (uit "Lance" x "Het Strikje 729")
- 100e Nationale Beste Doffer "Wie Heeft Ze Beter" met "Ramses", NL09-4210205 (uit "Leonardo" x "Tinkelbel")
- 105e Nationale Asduif Vitesse/Midfond "The Best of the Best" met "Ramses", NL09-4210205 (uit "Leonardo" x "Tinkelbel")
- 104e Nationale Beste Duivin "Wie Heeft Ze Beter" met "Pearl", NL09-4210138 (uit "Ramon" x "De Engel 67")
- 105e Nationale Asduif "Wie Heeft Ze Beter" met "Stone", NL08-4200302 (uit "De Big Boom" x "Evita")
- 114e Nationale Beste Doffer "Wie Heeft Ze Beter" met "Julius", NL09-4210157 (uit "Lance" x "Het Strikje 729")
- 117e Nationale Asduif "Wie Heeft Ze Beter" met "Ramses", NL09-4210205 (uit "Leonardo" x "Tinkelbel")
- 145e Nationale Beste Doffer "Wie Heeft Ze Beter" met "Lionel", NL09-4210207 (uit "Conan" x "Aphrodite")
- 148e Nationale Beste Doffer "Wie Heeft Ze Beter" met "Moby", NL09-4210158 (uit "Lance" x "Het Strikje 729")
- 185e Nationale Asduif "Wie Heeft Ze Beter" met "Del Toro", NL09-4210208 (uit "Leonardo" x "Tinkelbel")
- 199e Nationale Beste Duivin "Wie Heeft Ze Beter" met "Electra", NL09-4210187 (uit "Neo" x "De Lichte 08")
- 266e Nationale Beste Duivin "Wie Heeft Ze Beter" met "Chelsea", NL09-1592053 (uit "Maximus" x "Het Belgisch Meisje")
- 284e Nationale Beste Duivin "Wie Heeft Ze Beter" met "Kyra", NL09-4210141 (uit "Jacques" x "De Grijze 251")
- 294e Nationale Beste Duivin "Wie Heeft Ze Beter" met "Helena", NL07-4286223 (uit "Zizou" x "Het Strikje 729")

Friese Fond Club:
- 1e Keizergeneraal
- 1e Generaal Onaangewezen
- 2e Generaal Aangewezen
- 2e Aangewezen Eendaagse Fond rayon Oost
- 4e Onaangewezen Eendaagse Fond rayon Oost
- 9e, 16e, 17e, 19e, 20e, 21e en 23e Duifkampioen Eendaagse Fond rayon Oost

Afdeling Friesland '96:
- 1e Onaangewezen Meerdaagse Fond (incl. Orange)
- 3e Kampioen Eendaagse Fond NPO vluchten
- 6e Keizer Eendaagse Fond
- 11e Keizer Midfond

Noordelijke Unie (afdeling 7, 8, 9, 10 en 11):
- 8e Marathon Eendaagse Fond
- 10e Totaal Eendaagse Fond
- 11e Aangewezen Eendaagse Fond
- 13e Onaangewezen Eendaagse Fond
- 15e, 25e en 34e Asduif Eendaagse Fond

Nationaal Inkorfcentrum Damwoude:
- 1e Keizer Meerdaagse Fond
- 1e Onaangewezen Meerdaagse Fond
- 1e, 3e, 6e en 10e Duifkampioen Meerdaagse Fond
- 2e Onaangewezen Meerdaagse Fond

rayon De Wâlden:
- 1e Generaal Oud Aangewezen
- 3e Generaal Oud Onaangewezen
- 3e Keizergeneraal
- 2e Onaangewezen Midfond
- 1e Aangewezen Midfond
- 3e Onaangewezen Eendaagse Fond
- 2e Aangewezen Eendaagse Fond
- 2e en 6e Asduif Oud
- 5e en 9e Duifkampioen Eendaagse Fond
- 5e Onaangewezen Super Vitesse
- 9e Aangewezen Super Vitesse
- 3e Duifkampioen Super Vitesse

samenspel De Eenheid:
- 2e Aangewezen Eendaagse Fond
- 5e Onaangewezen Eendaagse Fond
- 5e Aangewezen Midfond
- 5e Onaangewezen Midfond
- 4e Asduif Oud
- 6e Generaal Aangewezen

ACG 6:
- 1e Onaangewezen Meerdaagse Fond (incl. Orange)
- 2e Aangewezen Meerdaagse Fond (incl. Orange)
- 2e Aangewezen Midfond
- 2e Aangewezen Eendaagse Fond
- 4e Onaangewezen Eendaagse Fond
- 6e Onaangewezen Midfond
- 7e Aangewezen Natour
- 6e Asduif Oud
- 6e Duifkampioen Vitesse
- 8e Duifkampioen Eendaagse Fond
- 1e, 3e, 6e Duifkampioen Meerdaagse Fond (incl. Orange)

p.v. De Koerier:
- 1e Onaangewezen Eendaagse Fond
- 1e Aangewezen Eendaagse Fond
- 1e, 4e, 5e, 6e en 7e Duifkampioen Eendaagse Fond
- 1e, 2e, 4e, 6e, 7e, 8e en 9e Asduif Oud
- 1e Onaangewezen Midfond
- 1e Aangewezen Midfond
- 1e Aangewezen Natour
- 1e Generaal Aangewezen
- 1e, 2e, 3e , 5e, 7e, 8e en 9e Duifkampioen Natour
- 2e Generaal Onaangewezen
- 2e, 4e, 5e, 7e, 8e en 9e Duifkampioen Vitesse
- 3e Onaangewezen Vitesse
- 3e Aangewezen Vitesse


UITSLAGEN OUDE DUIVEN 2010

Boxtel 17-04-2010 (194 km)
Vereniging 374 duiven:     1, 7, 13, 14, 15, 34, 35, 49, 50, 55, 556, 61, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 97, 98, 102, 105, 110, 114, 119 (27/60)
ACG/CCG 5776 duiven:    1, 9, 29, 33, 34, 117, 118, 222, 229, 291, 321, 350, 367, 552, 565, 566, 578, 612, 654, 687, 693, 733, 740, 780, 813, 848, 855, 873, 1049, 1050,
1056, 1071, 1078, 1096, 1155, 1231, 1400, 1409 (38/60)
S. Provinciaal 10848 duiven: 1, 23, 64, 71, 72, 227, 233, 386, 411, 523, 568, 621, 655, 996, 1028, 1029, 1046 etc....
Sens 10-07-2010 (599 km)
Vereniging 95 duiven: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 32 (18/30)
ACG/CCG 1508 duiven: 1, 2, 8, 11, 14, 15, 21, 32, 53, 55,90, 98, 100, 133, 144, 145, 163, 173, 196, 204, 280 (21/30)
NPO/Nationaal 6740 duiven: 5, 8, 21, 25, 39, 43, 62, 84, 138, 148, 235, 256, 260, 344, 382, 383, 433, 460, 532, 553, 858, 1299 (22/30)
Menen 03-07-2010 (343 km)
Vereniging 149 duiven 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 46 (22/33)
ACG/CCG 2162 duiven: 1, 8, 13, 29, 53, 65, 74, 77, 84, 92, 127, 136, 150, 151, 191, 223, 225, 245, 250, 276, 319, 339 (22/33)
Provinciaal 8936 duiven: 20, 114, 193, 276, 403, 488, 559, 566, 590, 623, 702, 756, 810, 817
Meer 24-04-2010 (220 km)
Vereniging 344 duiven : 1, 4, 5, 9, 17, 18, 25, 26, 27, 36, 43, 48, 49, 51, 69, 70, 71, 75, 80, 87, 89, 91, 93, 109, 112, 114, 115 (27/60)
ACG/CCG 2467 duiven: 1, 24, 25, 30, 73, 78, 112, 118, 120, 157, 174, 204, 206, 208, 338, 341, 346, 367, 416, 455, 460, 468, 475, 561, 583, 602, 603 (27/60)
S. Provinciaal 10501 duiven: 18, 335, 337, 352, 567, 576, 744, 774, 791, 1006 etc...
Hazeldonk 20-06-2010 (221 km)
Vereniging 126 duiven: 1, 2, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 30, 37, 40 (13/29)
ACG/CCG 1996 duiven: 1, 14, 73, 76, 116, 118, 153, 154, 184, 208, 213, 276, 360, 435, 439, 440, 489 (17/29)
Provinciaal 9525 duiven: 46, 122, 337, 342, 478, 480, 560, 561, 635, 709, 732, 894
Sens 26-06-2010 (599 km)
Vereniging 116 duiven: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 19, 20, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39 (20/40)
ACG/CCG 1774 duiven: 9, 11, 21, 24, 28, 41, 42 , 53, 102, 107, 128, 134, 184, 186, 207, 208, 210, 227, 230, 243, 293, 305, 361, 388 (24/40)
NPO/Nationaal 7854 duiven: 29, 31, 60, 67, 82, 119, 121, 154, 343, 376, 439, 466, 665, 671, 749, 752, 762, 845, 856, 907, 1114, 1174, 1406, 1522, 1961 (25/40)
Sezanne 29-05-2010 (536 km)
Vereniging 136 duiven: 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 32, 36, 37, 39, 44, 45 (19/40)
F.F.C. 3158 duiven: 5, 21, 22, 58, 59, 80, 82, 94, 95, 118, 119, 149, 150, 190, 228, 236, 251, 308, 321, 380, 468, 470, 500, 505, 508, 509, 689, 743, 757 (29/40)
NPO/Nationaal 8822 duiven: 17, 65, 68, 148, 151, 216, 220, 260, 262, 329, 330, 408, 409, 523, 622, 640, 682, 853, 882, 1062, 1309, 1319, 1424, 1438, 1445, 1446, 1893,
2065, 2112 (29/40)
Blois 24-07-2010 (719 km)
N.I.C. 129 duiven: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 32, 36, 38, 40 (23/30)
ACG/CCG 251 duiven: 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 32, 36, 38, 40, 43, 44, 50, 58 (20/30)
NPO/Nationaal 1112 duiven: 11, 12, 41, 42, 44, 51, 63, 72, 85, 89, 97, 108, 126, 136, 146, 155, 162, 163, 202, 243 (20/30)
Pommeroeul 05-06-2010 (355 km)
Vereniging 251 duiven: 1, 3, 4, 8, 11, 21, 27, 28, 29, 32, 36, 73, 74, 75, 78, 79 (16/40)
ACG/CCG 1636 duiven: 2, 7, 16, 46, 62, 104, 139, 140, 144, 154, 171, 368, 378, 381 (14/40)
S. Provinciaal 6804 duiven: 8, 27, 52, 156, 199, 390, 501, 502, 509, 558, 623, 1382, 1412, 1420 (14/40)
St. Vincent 20-06-2010 (1202 km)
N.I.C. 42 duiven: 1, 2 (2/7)
ACG/CCG 118 duiven: 1, 2 (2/7)
Inter. Provinciaal 602 duiven: 3, 4 (2/7)
Nationaal S4, 1542 duiven: 16, 17 (2/7)
Cahors 30-07-2010 (1070 km)
N.I.C. 82 duiven: 1, 5, 10, 13, 15 (5/9)
ACG/CCG 225 duiven: 3, 7, 19, 32, 34 (5/9)
Inter. Provinciaal 1294 duiven: 11, 44, 117, 202, 209 (5/9)
Nationaal S4, 2870 duiven: 32, 112, 278, 469, 499 (5/9)
Orange 06-08-2010 (1022 km)
N.I.C. 58 duiven: 1, 2, 6, 7, 9, 12, 14 (7/21)
ACG/CCG 180 duiven: 2, 3, 7, 8, 16, 23, 27, 42 (8/21)
Provinciaal 740 duiven: 3, 5, 44, 51, 84, 114, 132 (7/21)
Nationaal N.U., 3929 duiven: 12, 18, 168, 210, 356, 547, 634, 956 (8/21)
Troyes 13-06-2010 (573 km)
Vereniging 133 duiven: 2, 3, 9, 10, 12, 16, 18, 23, 25, 26, 28, 34, 36, 39, 41, 42, 43 ,44 (18/40)
ACG/CCG 1830 duiven: 6, 7, 46, 50, 57, 70, 76, 88, 103, 104, 109, 156, 172, 228, 239, 242, 246, 252, 296, 308, 388, 395, 397, 413, 419 (25/40)
NPO/Nationaal 7.543 duiven: 27, 29, 134, 144, 167, 195, 208, 247, 294, 295, 307, 430, 497, 665, 699, 712, 728, 747, 868, 913, 1214, 1231, 1236, 1291, 1300, 1507, 1539,
1647 (28/40)
Isnes 08-05-2010 (324 km)
Vereniging 251 duiven: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 16, 17, 19, 23, 25, 36, 40, 44, 48, 49, 53, 54, 63, 65, 66, 73, 82 (23/60)
ACG/CCG 2062 duiven: 4, 5, 7, 28, 35, 47, 84, 87, 99, 107, 128, 211, 225, 256, 286, 287, 312, 318, 376, 389, 393, 446, (22/60)
S. Provinciaal 8810 duiven: 53, 54, 73, 139, 165, 210, 338, 346, 407, 436, 513, 874 etc...
Strombeek 12-06-2010 (292 km)
Vereniging 104 duiven: 2, 3, 4, 6, 12, 18, 28 (7/10)
ACG/CCG 2142 duiven: 12, 14, 16, 24, 54, 154, 234 (7/10)
S. Provinciaal 4172 duiven: 27, 31, 33, 51, 123, 337 etc...
Duffel 29-05-2010 (268 km)
Vereniging 175 duiven: 3, 5, 11, 13, 14, 36, 44 (7/10)
ACG/CCG 1025 duiven: 16, 25, 44, 54, 56, 164, 205 (7/10)
S. Provinciaal 4727 duiven: 131, 183, 308, 379, 391 etc....
Signy-Signetz 15-05-2010 (531 km)
Vereniging 128 duiven: 4, 9, 12, 14, 15, 18, 19,20, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 42, 43 (18/40)
ACG/CCG 2.074 duiven: 27, 47, 69, 108, 109, 127, 133, 134, 137, 139, 142, 156, 158, 164, 192, 193, 246, 248, 249, 268, 300, 344, 365, 507 (24/40)
NPO/Nationaal 8664 duiven: 135, 193, 270, 376, 377, 433, 454, 455, 465, 467, 474, 541, 547, 568, 639, 644, 794, 800, 809, 864, 970, 1154, 1237, 1697, 1729, 1795,
1916, 1941 (28/40)
Pommeroeul 22-05-2010 (355 km)
Vereniging 224 duiven: 5, 8, 9, 10, 14, 25, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 56, 57,61, 65, 66, 70 (27/45)
ACG/CCG 4038 duiven: 5, 24, 47, 53, 62, 141, 179, 180, 181, 226, 230, 231, 274, 297, 307, 326, 340, 343, 351, 411, 421, 449, 471, 497, 508, 517, 557, 693, 706, 852,
919, 944, 993 (33/45)
S. Provinciaal 7698 duiven: 16, 54, 87, 100, 121, 308, 374, 375, 377, 467, 478, 479, 559, 594, 612, 666, 688, 693, 724 etc...
Duffel 15-05-2010 (268 km)
Vereniging 165 duiven: 10, 16, 22, 24, 25, 30, 33, 42, 52 (9/10)
ACG/CCG 1187 duiven: 40, 64, 94, 101, 102, 120, 163, 184, 238 (9/10)
S. Provinciaal 5216 duiven: 127, 232, 387, 413, 420, 495 etc...
Deventer 21-08-2010 (116 km)
Vereniging 375 duiven:
1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 53, 83, 107, 108, 125 (23/30)